Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Tommy Skar, LHL Hjerneslag og Afasi, i universitetsparken, Oslo
Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

​​Slagkrav på den europeiske hjerneslagdagen 9. mai​

Når flere overlever hjerneslag, er det også flere som trenger god rehabilitering og oppfølging i etterkant. LHL Hjerneslag og Afasi krever flere tiltak for å bedre situasjonen for slagrammede, personer med afasi og pårørende.

Hjerneslag er en fellesbetegnelse på hjerneinfarkt (blodpropp) og hjerneblødning. Hvert år rammes om lag 12 000 av slag, ifølge Helsedirektoratet. Selv om hjerneslag er en alvorlig diagnose, var dødeligheten av karsykdommer i hjernen i 2021 bare en sjettedel av hva den var i 1970, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. Ifølge Dødsårsakregistret dør om lag 2 000 av slag per år.

Dette er en gledelig utvikling, som er et resultat av bedre mer oppmerksomhet på rask diagnostisering, bedre behandling gjennom blant annet slagenheter og effektive behandlingsmetoder, og forebygging.

Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag og Afasi

På den europeiske hjerneslagdagen 9. mai mener LHL Hjerneslag og Afasi at det er viktig å ha samme ambisjoner på rehabilitering og oppfølging som på overlevelse.

Et reddet liv skal også leves, sier Skar.

Han peker på hva som er situasjonen tre måneder etter slaget for de som utskrives fra sykehus:

  • 49 prosent opplever å ikke ha like god livskvalitet som før slaget 
  • Yrkesdeltakelsen reduseres fra 21 prosent til 15 prosent 
  • 23 prosent hadde ikke fått dekket sitt behov for trening 
  • 22 prosent hadde problemer med lesing eller skriving 
  • Over 20 prosent har fortsatt ikke fått kontroll i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten

(Kilde: Norsk hjerneslagregisters årsrapport 2021

Flere av disse kan få et bedre tilbud enn i dag, slik at de opplever det samme som de som faktisk klarer seg bedre. Men da må helsevesenet i enda sterkere grad følge opp anbefalingene i retningslinjer og pakkeforløp, vi må få en rehabiliteringsreform som for alle diagnosegrupper reduserer geografiske forskjeller og sikrer ressurser på riktig sted til riktig tid, og kunnskapen om slag og følger av dette hos blant andre fastleger må styrkes, sier Skar. 

LHL Hjerneslag og Afasi, som er en del av LHL, og landets største brukerorganisasjon for slagrammede, personer med afasi og pårørende, tilbyr fellesskap gjennom LHLs 250 lokallag og interessegrupper for barn og unge, informasjon og rådgiving fra slagsykepleier, logoped, jurist og likepersoner.

Tommy Skar

Tommy Skar

Generalsekretær
LHL Hjerneslag og Afasi
90 50 64 49