LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Spill deg bedre

Spill deg bedre er en nettside laget av Sunnaas Sykehus som gir deg en oversikt over spill som kan bidra i rehabilitering etter ervervet hjerneskade.

spilldegbedre.no har de samlet erfaringer, forskning og informasjon om hvordan TV-spill kan brukes som et verktøy i rehabilitering og trening. På forsiden er det en god oversikt over hvilken funksjon en ønsker å trene. Det er ulike kroppsfunksjoner men også kognitive funksjoner. Klikk for eksempel på skulder, så kommer du videre til en side med oversikt over spill som kan bidra i trening av skulderfunksjon. Her velger du hvilken spillkonsoll du har, så finner du tilhørende spill til den.

SpillDegBedre_nettside_1920x1080px.jpg

Under anbefalinger finner du oversikt over ulike treningskategorier. Her kan du velge om treningen skal være stående, sittende i rullestol, eller om det er kondisjon eller gripestyrke som skal trenes. Igjen velges konsolltype før ulike spill presenteres. Anbefalingene baserer seg på erfaringer gjort av terapeuter på Sunnaas Sykehus.

På siden finnes også en oversikt over forskning som har undersøkt betydningen av slike spill i rehabiliteringen. Det ligger også en brukerveiledning der som retter seg mot behandlere og brukere slik at man finner en oversikt over utstyr, spill og anbefalinger i forhold til å bruke dette verktøyet i rehabilitering.