Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Illustrasjonsbilde sykehjemplassering
Foto: Shutterstock

Tvangsplassering av unge på sykehjem øker kraftig

Mens Stortingets sosialkomité i 1998 hadde en ambisjon om at praksisen med å plassere unge voksne på sykehjem mot sin vilje skulle opphøre i 2005, viser en fersk oversikt at antallet tvangsplasserte økte kraftig fra 2020 til 2021. – Dette er alvorlig og bekymringsfullt, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Oversikten som Helsedirektoratet har sendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) denne uka viser at ved utgangen av 2021 var totalt 99 barn og unge voksne langtidsplassert på sykehjem. Begge grupper har økt siden 2020, og gruppen 18-49 år har økt kraftig. Av de 99 var tre personer i alderen 0-17 år og 28 personer i alderen 18-49 år på sykehjem mot sin vilje; det vil si at de hadde flytteønsker.

Det er bekymringsfullt at fortsatt plasseres barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje i velferdslandet Norge, og at andelen unge voksne økte kraftig fra 2020 til 2021.

Tommy Skar

2021-oversikten

Tallene for 2021 med 2020-tall i parentes, er følgende (tallene sier ikke noe om årsak til langtidsoppholdet, som kan skyldes alt fra sykdom til ulykker):

  • Antall totalt 0-17 år: 8 (4)
  • Antall 0-17 år med flytteønsker: 3 (2)
  • Antall totalt 18-49 år: 91 (76)
  • Antall 18-49 år med flytteønsker: 28 (15)

Når det gjelder hvordan kommunene har fulgt opp de som har flytteønsker – altså de som er plassert på sykehjem mot sin vilje – viser oversikten for gruppen 0-17 år at ingen av disse har flytteønske som ikke er eller blir fulgt opp av kommunene. For gruppen 18-49 år er det konkrete flytteplaner for kun 14 av 28.

Alle tall over er rapportert inn til Helsedirektoratet fra Statsforvalterne.

Det foreligger av personvernhensyn ikke mer detaljert oversikt enn den vi har gjengitt her. 

Politisk oppfølging

I 1998 henstilte Stortingets sosialkomité til regjeringen å fremme forslag til tiltak slik at alle unge funksjonshemmede som ønsket å flytte ut av sykehjem fikk det innen 2005 (se kilde 1), og at ikke nye ufrivillige unge skulle komme til. I fjor vedtok Stortinget i prinsippet et forbud mot å plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje (se kilde 2). HOD jobber fortsatt med å følge opp nasjonalforsamlingens anmodningsvedtak gjennom et lovutkast som skal på høring (se kilde 3). Den varslede høringen er forsinket, opplyser HOD nå.

Reaksjon

– Det er bekymringsfullt at fortsatt plasseres barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje i velferdslandet Norge, og at andelen unge voksne økte kraftig fra 2020 til 2021. Dette er spesielt alvorlig for de det gjelder. Det er også alvorlig fordi dette viser at politikerne ikke har gjort nok for å oppfylle egen ambisjon om at ordningen skulle opphøre i 2005. Det er alvorlig fordi kommunene fortsetter en praksis de vet Stortinget har sagt nei til, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, som forventer et tydelig løfte fra helseministeren om at det varslede lovforslaget har høy prioritet i departementet og et tydelig signal på når det kommer.

Kilde

Kilde 1 (Stortingets sosialkomité 1998): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/1997-1998/inns-199798-114/?lvl 

Kilde 2 (Stortingets vedtak 2021): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-242s/?all=true   

Kilde 3 (Helseministeren om lovendring): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=86292