Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Fakta om hjernen

Hjernen omfatter storhjernen, lillehjernen og hjernestammen.

Storhjernen

Storhjernen (cerebrum) utgjør den fremre og største delen av hjernen. Den består av to halvdeler (hemisfærer) den høyre som kontrollerer kroppens venstre side, og den venstre som kontrollerer kroppens høyre side.

Høyre halvdel styrer i stor grad de kreative evnene våre, mens praktiske funksjoner som for eksempel det å snakke styres av venstre halvdel. Konsekvensene av hjerneslaget og hvilken side av kroppen som blir berørt avgjøres derfor av hvilken side og området av storhjernen som blir rammet.

Høyre hjernehalvdel styrer venstre kroppshalvdel og påvirker 

 • bilder/visualisering
 • musikk og rytme
 • følelser og det emosjonelle
 • rom og retningssans
 • kreative/spontane
 • intuisjon

Venstre hjernehalvdel styrer høyre kroppshalvdel og påvirker

 • språket: skrive, tale, lese
 • logikk/detaljer
 • tallforståelse
 • rasjonalitet
 • følge instrukser og regler
 • tid

Lillehjernen

Lillehjernen (cerebellum) er plassert i bakre skallegrop og inneholder flest hjerneceller i hjernen. Lillehjernen er spesielt engasjert i overordnet styring og innlæring av bevegelser. Lillehjernen styrer balansen og koordinasjon.

Hjernestammen

Hjernestammen omfatter mellomhjernen (mesencefalon), hjernebroen (pons) og den forlengede marg (medulla oblangata).
Alle nervebanene i kroppen passerer gjennom hjernestammen, og skader her kan derfor påvirke både motoriske og sensoriske baner i hele kroppen.

Hjernestammen inneholder livsviktige sentre som bevissthet, åndedrettssenteret og sirkulasjonssenteret, og skader på den kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Hvor sitter hjerneslaget?

Ofte kan lege og helsepersonell finne ut hvor hjerneslaget sitter basert på det utfallet og de symptomene den slagrammede har.

Tegn på hjerneslag i venstre hjernehalvdel:

 • Lammelse og nedsatt førlighet på høyre side
 • Språkforstyrrelser
 • Adferd: treg og mistenksom
 • Hukommelsessvikt: i forhold til språkforståelse

Tegn på hjerneslag i høyre hjernehalvdel:

 • Lammelse og nedsatt førlighet på venstre side
 • Svikt i rom- og avstandsbedømmelse
 • Adferd: rask og impulsiv
 • Hukommelsessvikt: i forhold til rom og bevegelse

Skade i lillehjernen gir symptomer på

 • kvalme
 • oppkast
 • styringsvansker

Skader i hjernestammen kan gi

 • dobbeltsyn
 • svelgevansker
 • hurtig bevissthetstap

Hjernehinner og hodeskallen

Hjernen er omkranset av flere lag som skal beskytte den. Innerst er hjernen omgitt av tre hinnerPia som er innerst, arachnoidea i midten og dura mater som er den ytterste.

Det ytterste beskyttende laget er hodeskallen.

Les mer om hjernen og hvordan den fungerer

Kilder

Få nyhetsbrev fra LHL

Få tips og råd om fysisk aktivitet og helse, kosthold og ernæring, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse og et bedre liv.

Velg nyhetsbrev:

Du kan når som helst melde deg av. Personvern og dine data. Vi bruker Mailchimp.