Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Jente og hund på strand
Foto: Darya Tryfanava, unsplash

Hjerneslag hos barn og unge

Hjerneslag kan ramme når som helst i livet, og også barn og unge kan få slag, selv om det forekommer sjelden.

Barn og unge har hjerner som fortsatt er under utvikling når de rammes, og hjerneskader synes ikke i sin helhet før hjernen er ferdig utviklet, kanskje flere år etter at hjerneslaget oppsto.

De fleste barn og unge får slag som følge av medfødte misdannelser på blodårer i hjernen eller som følge av medfødt hjertesykdom, medfødte eller oppståtte sykdommer som kan gi risiko for blodpropper og blødning, infeksjonssykdommer, kreft/svulst i hjernen eller skader på grunn av hodetraumer etter ulykker.

Hjerneslag hos barn og unge kan debutere med andre symptomer enn hos voksne. Sterke hodesmerter, kvalme, oppkast, synsforstyrrelser og kramper er mer typisk hos barn.

De fleste barn og unge som får hjerneslag, får rehabilitering gjennom et spesialisert tilbud som for eksempel på Sunnaas sykehus. Mange ulike aktører kan være aktuelle å samarbeide med i den videre oppfølgingen: Sykehus og rehabiliteringsinstitusjon, Statped, kommunens helsetjeneste, habiliteringstjenesten, barnehage eller skole, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), koordinator for individuell plan osv.

Utfordringene kan øke jo eldre barnet blir. Mange usynlige funksjoner som evnen til planlegging, problemløsing, vurdering, gjennomføring og organisering kan bli ytterligere strevsomt for barnet når det kommer i ungdomsskole og videregående skole. Barn og unge som rammes av hjerneslag, har ofte behov for tilrettelegging gjennom mange år, og tilretteleggingen er gjerne forskjellig avhengig av om den som er rammet, er i barnehage eller i videregående skole og skal tilpasse seg hybelliv og økt selvstendighet.

De siste årene har det blitt økt oppmerksomhet på at hjerneslag kan ramme også barn og unge. Som barn eller ungdom har man gode muligheter til å utnytte hjernens plastisitet i rehabiliteringen.

Her kan du lese mer om hjerneslag hos barn:

"Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen."

Her kan du laste ned utdrag fra boken.

Last ned

Kapittelet er hentet fra Eirik Helseth, Terje Rootwelt og Hanne Flinstad Harboe (red.): Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen. 7. utgave.

Gjengitt med tillatelse fra Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke AS. Copyright © Vigmostad & Bjørke. Copyright © beskyttet medisinske illustrasjoner ved K. C. Toverud. Materialet er vernet etter åndsverkloven, eksemplarfremstilling ikke tillatt.