LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Hjerneslag i lillehjernen: Viktige symptomer

Symptomene på skade i lillehjernen er mindre kjent enn skader andre steder ved hjerneslag. Følgetilstandene kan også være andre enn ved hjerneslag i storhjernen.

Hjernen er, sammen med ryggmargen, en del av sentralnervesystemet. Hjernen består grovt inndelt av storhjernen, lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen.

Lillehjernens funksjon

Lillehjernen er plassert i bakhodet under storehjernen. Denne har som hovedoppgave å koordinere informasjon fra storhjernen om en ønsket bevegelse med informasjon fra sanseapparatet, for eksempel i hvilken posisjon en arm er i. På denne måten blir bevegelsene smidige, og fart og styrke på bevegelsen avpasset i forhold til ønsket bevegelse. Lillehjernen mottar også informasjon fra ørets balanseorganer, muskler og ledd, slik at vi hele tiden har kontroll på kroppens plassering og balanse.

Lillehjernen sammenlikner de bevegelsene en ønsker å utføre med de som faktisk blir utført, og sørger for at forskjellen på disse blir så liten som mulig. Ved innlæring av særlig krevende bevegelser som krever god motorikk automatiseres bevegelsene ved å lage sterke forbindelser blant annet i lillehjernen ved gjentatte repetisjoner (1).

Les mer: Fakta om hjernen.

Symptomer på hjerneslag i lillehjernen

Selv om de ulike delene av hjernen har ulike funksjoner kan en ikke isolere enkelte oppgaver til kun et enkelt sted, da alt foregår i et samspill mellom de ulike delene. Likevel er plasseringen av skaden avgjørende for hvilke symptomer som oppstår (1).

Når symptomer på hjerneslag beskrives er det ofte halvsidig tap av kraft, språkvansker, eller ansiktsskjevhet som blir trukket frem. Disse symptomene skyldes som oftest skade i storhjernen og er viktige tegn som kan identifisere mange hjerneslag.  Hjerneslag i lillehjernen gir ofte andre symptomer.

Typisk for hjerneslag i lillehjernen er nedsatt koordinasjon i armer og ben. Det kan bli vanskelig å styre en arm eller ben på en hensiktsmessig måte, og føre til at en ikke treffer glasset som en strekker seg etter eller klarer å plassere bena riktig under seg. Noen opplever at overkroppen heller mot en side. 

Fordi lillehjernen også koordinerer informasjon fra balansesenteret kan skade her føre til at en blir svimmel og kvalm, og kan kaste opp. Det kan også føre til ufrivillige øyebevegelser (nystagmus). Større hjerneslag i lillehjernen kan føre til intens hodepine som følge av hevelse i etterkant av skaden (2).

Det er vanlig å bruke CT-bilder for å bistå i diagnostikk av hjerneslag. CT gir imidlertid dårlig fremstilling av lillehjernen, og det er nødvendig med MR-undersøkelse (3).

Rehabilitering

De samme prinsipper for rehabilitering gjelder for skade i lillehjernen som for hjerneslag lokalisert i andre deler av hjernen. Oppgavebasert trening tilpasset den enkeltes utfordringer er derfor viktig. Øvelser som bedrer balanse og koordinasjon vil også være essensielt.