Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Symptomer på hjerneslag

Tiden er avgjørende når noen får hjerneslag, derfor er det viktig å kjenne igjen symptomene slik at du raskt kan ringe 113.

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig innsettende, voldsom hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med.

Se filmen fra Helsedirektoratet:

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte? Det kan være hjerneslag. Ring 113 - hvert sekund teller.

 

Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene:

  1. Snakke tydelig
  2. Vise tennene
  3. Løfte armene 

Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Merk at symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Telefon

Ring 113!

Ved mistanke om hjerneslag – også om du er usikker – ring 113 umiddelbart.
Hvert minutt teller!

Rask diagnostisering og behandling er avgjørende for utfallet. Det som skjer i løpet av den første timen påvirker i stor grad resultatet av behandlingen.

Mange venter for å se om plagene går over eller de vil vente til fastlegen har tid. Dette kan føre til at effektiv behandling ikke kan gis og konsekvensene av hjerneslaget kan bli unødig store.

Det er ikke uvanlig at den som selv er rammet ikke kjenner symptomene, men at andre oppfatter at noe er galt. 

Når du har ringt 113 vil AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) bistå deg og fortelle hva du skal gjøre for å redde pasienten.

Ved hjerneslag er det ekstra viktig å snakke rolig, sakte og tydelig til pasienten. Sørg for at personen holder seg i ro, helst liggende i sideleie. Da reduseres faren for at oppkast eller slim går i luftveien. Av samme grunn skal du ikke gi mat og drikke eller medisiner.

Hvis pasienten blir dårligere, får pustevansker eller blir bevisstløs mens du venter på ambulansen ringer du 113 en gang til. De vil hjelpe deg til ambulansen kommer og overtar ansvaret.

Hjelpen du gir kan redde liv og bidra til at den som er rammet unngår alvorlige senskader.

PrateSmileLøfte.png