LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Pårørende etter hjerneslag

Også de som er pårørende til den som rammes av hjerneslag får endringer i livssituasjonen sin.

For de fleste kommer det som et sjokk når en av de nærmeste går fra å være frisk og aktiv til plutselig å havne på sykehus, med de konsekvenser et hjerneslag har for den fysiske og psykiske tilstanden. Og som pårørende er det naturlig at vi reagerer forskjellig i en slik situasjon.

Hvis du føler behov for hjelp eller noen å snakke med er det viktig at du ber de sykehusansatte om en samtale. Du må også stille de spørsmålene du har, og få gode svar, slik at du ikke brenner inne med noe som kan bidra til ytterligere uro.

Du er en viktig ressurs

Som pårørende er den omsorgen du gir den som er rammet av slag av uvurderlig betydning. Du er en svært viktig ressurs i rehabiliteringen. Derfor blir du trukket med i planleggingen av opptreningen og rehabiliteringen allerede mens den slagrammede er på sykehuset.

I den første tiden etter et hjerneslag kan den som er rammet sove mye, bli forvirret, rastløs og desorientert.

Les mer om hvordan hjerneslag kan påvirke kroppen her:

Hjemme igjen

Vel hjemme fra sykehuset eller rehabiliteringssituasjonen starter en ny fase. Den som har hatt slag vil trenge mye hvile, og den fysiske og psykiske tilstanden er endret fra hvordan det var før slaget.

Fysiske funksjonsnedsettelser, personlighetsendringer og depresjoner er utfordrende å takle, både for den som er rammet og for deg som er pårørende. Mange opplever at de får for lite informasjon når deres nærmeste får slag, og mange føler ensomhet fordi de blir alene med utfordringene. Det er også vanskelig å vite hvordan man skal opptre overfor en person man har kjær, men som på grunn av sykdommen kan opptre uforståelig og krevende.

Å ha kontakt med andre som er i samme situasjon kan være til stor hjelp.

Gjennom LHLs likemannstjeneste kan du treffe andre som er pårørende til personer som har hatt hjerneslag. 

Lov å vise følelser

Du har lov til å vise følelser når noen nær deg har fått slag, også de som er uttrykk for en ny og krevende situasjon. Det betyr ikke at du ikke også har forståelse og omsorg for den slagrammede. Du skal våge både å stille krav og si ifra. Det kan hjelpe den slagrammede til å strekke seg litt lenger ved egen hjelp, med visshet om støtte når det trengs.

Både den slagrammede og du selv er tjent med at du beholder god fysisk og psykisk helse. Derfor er det best for alle parter at du i størst mulig grad fortsetter å leve som før, og får anledning til å hente inspirasjon og energi gjennom aktiviteter og samvær med andre.

Her kan du lese om slagrammedes rett til rehabilitering.

Små barn er sårbare

Hvis den slagrammede har små barn er det ofte ekstra vanskelig. Det er viktig å ta barns signaler på alvor, snakke med dem, ta de med på sykehuset så de får snakke med sin forelder og la de være med på rehabiliteringen så de får se på hva mamma eller pappa gjør.

Hva finnes av tilbud til pårørendestøtte i dag?

Om du som pårørende ønsker mer informasjon og støtte er det viktig å ta kontakt med helsetjenestene der en bor.

Alle sykehus skal ha et tilbud om pasient og pårørendeopplæring. Mange Lærings- og mestringssenter tilbyr kurs for slagrammede og deres pårørende. Kommunene har også et ansvar for å gi pårørendestøtte.

I tillegg finnes økonomiske ytelser i kommunene som hjelpestønad og omsorgsstønad, samt tjenester hvor den pårørende kan få avlastning ved at den slagrammede får styrkede hjemmetjenester eller korttidsopphold i sykehjem slik at den pårørende kan få avlastning.

Rettigheter

Som pårørende er det viktig at du setter deg inn i både dine egne og den slagrammedes rettigheter. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan gi svar på alt fra tilpassing av bolig og personlig assistent for den slagrammede, til omsorgslønn for pårørende.

Les mer om rettighetene for deg som har hatt slag eller er pårørende til en som rammet av slag.

LHL Hjerneslag kan tilby slagrammede og pårørende fellesskap og tilbud gjennom LHLs lokallag og kontakt med pasientombud, rådgivningstjeneste og likemannspersoner.

/link/49c5ea4eff8e4754a18a408b88daab45.aspx

Bli medlem

LHLs medlemstilbud for slagrammede og pårørende.

Bli medlem