Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Til deg som har afasi

Her kan du lese om hva afasi er, og hvilke følger afasi kan få.

Mange får afasi på grunn av et hjerneslag.

Selv om du har vansker med språket, så kan du tenke klart. Men du strever med å sette ord på tankene dine.

Afasi kan gjøre deg usikker og redd.
Du kan kanskje føle at du er helt alene om å ha dette.
Men du er ikke alene.
Det er mange andre som har afasi.

Afasi – Hva nå?

Brosjyren er laget for afasirammede, pårørende og helsepersonell. Den informerer om hva afasi er og hva som er viktig når du har fått afasi.

Last ned

Hva er afasi?

Animasjonsvideo om afasi

 

I Norge får minst 5–6 000 menn og kvinner afasi hvert år.
Mange som rammes, er eldre mennesker.
Men også yngre mennesker får afasi.

En logoped kan hjelpe deg med språkvanskene.

Språkvansker

Du har kanskje fått høre at du har afasi.

Afasi er språkvansker etter en skade i hjernen.

Afasi kommer plutselig – ofte uten forvarsel.

Afasi = vansker med kommunikasjonen

Afasi gjør det vanskeligere å snakke med andre.

Det kan være vanskelig å

 • finne og uttale ord
 • forstå det andre sier
 • lese
 • skrive

Mennesker med afasi

Du vet hva du vil si, men finner ikke ordene.
Afasi kan gjøre det vanskelig for deg å gi beskjeder
og ta imot beskjeder.

Alle som gir deg informasjon, bør sjekke med deg:

 • Har DU forstått?
 • Har DE forstått DEG?

Ulike typer afasi

Afasi skyldes vanligvis en skade i venstre hjernehalvdel.

Språkvanskene kan arte seg på ulike måter.

Det kommer an på hvor stor skaden i hjernen er.

Det kommer også an på hvor skaden sitter.

Noen har en skade i fremre språkområde.

Andre har en skade i bakre språkområde

Noen har skade i begge språkområdene.

Vansker med å snakke

Når du har afasi, har du vansker med å snakke.

Eksempler på hvordan dette kan være:

 • Jeg klarer nesten ikke å si noe i det hele tatt.
 • Jeg vet hva jeg vil si, men finner ikke ordene.
 • Jeg bruker feil ord. Jeg kan for eksempel si ja, men mene nei.
 • Jeg trenger lang tid når jeg skal snakke.
 • Jeg strever med å uttale ord og forme setninger.
 • Jeg sier rare ord, som ikke betyr noe.
 • Jeg gjentar de samme ordene.
 • Jeg banner selv om jeg ikke har bannet før.

Vansker med å lese

Du kan ha vansker med å lese som før.

 • Jeg kan se ordene klart, men jeg klarer ikke å forstå det jeg prøver å lese.
 • Jeg kan lese noen kjente ord.
 • Jeg kan lese overskrifter i aviser, men ikke artikler.
 • Jeg kan ikke lese høyt, men jeg forstår ordene.

Vansker med å skrive

Du kan også ha vansker med å skrive.
Kanskje har du også fått lammelser i høyre arm og må skrive med venstre hånd.

 • Jeg kan ikke skrive i det hele tatt.
 • Jeg finner ikke ordene jeg ønsker å skrive.
 • Jeg kan ikke stave ordene.
 • Jeg kan skrive noen bokstaver i et ord, men ikke hele ordet.
 • Jeg synes det er vanskelig å skrive setninger

Hverdag med afasi

Denne filmen gir et innblikk i hverdagen til personer med afasi.