Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om afasi

Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Det innebærer vansker med å bruke og oppfatte muntlig språk, samt vansker med å lese og skrive.

Afasiforbundet i Norge er fra 1. januar 2023 del av LHL, som LHL Hjerneslag og Afasi. Alt innhold på afasi.no er flyttet hit.

Afasiforbundet har arbeidet for at mennesker med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Arbeidet fortsetter, nå som LHL Hjerneslag og Afasi. Nå er vi en større organisasjon, mer kraft og flere medlemmer bak kravene.

Les om afasi

Tema: afasi

Materiell om afasi

Brosjyrer

For slagrammede, personer med afasi og deres pårørende.

Filmer

Filmer om afasi, og om hjerneslag.

Les mer om

Afasi for logopeder

Verktøy, tips og råd, sjekklister, brosjyrer og annet nyttig for logopeder som møter mennesker (og deres pårørende) med afasi.

Livet etter hjerneslag

Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og by på mange store og små utfordringer i hverdagen.

Rettigheter

Etter et hjerneslag har du rett til nødvendig helsehjelp og omsorgstjenester.

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Du får høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

Hånd holder mobiltelefon

Apper for afasi

Dette er en oversikt over apper som kan være relevante for voksne med afasi.

Se alle app-er

Telefon Her kan du få hjelp

Vi driver rådgivingstjeneste med slagsykepleier og logoped, vi har eget pasientombud (for medlemmer) og du kan kontakte "ReHabiliteringstelefonen".

Telefon

Rådgiving fra slagsykepleier

Slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke har bred erfaring fra hjerneslagområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd.

Telefon 22 79 90 10
Tirsdager kl. 12–15, onsdager kl. 17–21

Telefon

Rådgiving fra logoped

Logoped Vanessa Seidler Krone har mer enn 15 års erfaring som logoped med spesialisering på afasi og andre ervervede logopediske vansker etter hjerneslag. Hun svarer på spørsmål om språk-, tale-, stemme- og svelgevansker. 

Telefon 22 79 90 10
Tirsdager kl. 17–20

(Slik ringer du opp med video)

Du kan også ringe opp med video

Paragraf

Rettigheter fra pasientombud

LHL sitt pasientombud kan bistå med juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerneslag.

Ta kontakt med LHLs pasientombud Atle Larsen på telefon 41 54 69 63 eller e-post .

Rettigheter

Telefon

"ReHabiliteringstelefonen"

Kan hjelpe med informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabiliterings- og habiliteringstjenester i din helseregion. De fire helseforetakene er gjennom RKE ansvarlige for tjenesten. Telefonen betjenes av helsepersonell.

Telefon: 800 300 61
Mandag–fredag kl. 9–15

Om