Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Om afasi

Afasiforbundet i Norge er nå, fra 1. januar 2023, en del av LHL, via LHL Hjerneslag og Afasi. Alt innhold på afasi.no er flyttet hit.

Afasiforbundet har arbeidet for at mennesker med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Arbeidet fortsetter, nå som LHL Hjerneslag og Afasi. Med flere medlemmer, en større organisasjon, mer kraft og flere medlemmer bak kravene.

Til deg som har afasi

Her kan du lese om hva afasi er, og hvilke følger afasi kan få. Innholdet er kortfattet og med illustrasjoner, slik at en person med afasi lettere skal forstå.

Telefon

Rådgiving fra logoped

Logoped Vanessa Seidler Krone har mer enn 15 års erfaring som logoped med spesialisering på afasi og andre ervervede logopediske vansker etter hjerneslag. Hun svarer på spørsmål om språk-, tale-, stemme- og svelgevansker.

Telefon 22 79 90 10
Åpen: tirsdager kl 17–20

Tema: afasi

Podkast om afasi: Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. I denne episoden skal du få høre mer om dette og hvordan man kan leve godt selv om man har problemer med språket. 

For logopeder

Vi har samlet nyttig informasjon, tips og råd til deg som er logoped, og til deg som er helsepersonell som møter personer med afasi.

Les mer: Afasi for logopeder og fagfolk

Livet etter hjerneslag

Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og by på mange store og små utfordringer i hverdagen.

Gode tips, råd og nyttig informasjon: Livet etter hjerneslag

Foto: Shutterstock

Tips og råd om kommunikasjon

Tips til bedre kommunikasjon mellom personer med afasi og helsepersonell.

Se våre tips

Vi kan hjelpe deg

SlagNytt og Afasiposten her finner du alle utgaver av våre magasiner; både AFASIposten og SlagNytt (fra LHL Hjerneslag) samt det splitter nye "Slagnytt & Afasiposten"

Digitale kurs

Brosjyrer fra LHL Hjerneslag og Afasi

Likeperson

Rettigheter

Hånd holder mobiltelefon

Apper for afasi

Dette er en oversikt over apper som kan være relevante for voksne med afasi.

Se alle app-er