Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

Rehabiliteringsguide

En samlet oversikt over rehabiliteringstilbudet for slagrammede og personer med medfødt / ervervet hjerneskade og afasi i Norge.

Sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner har besvart de samme spørsmålene, og foretatt en egenevaluering over kvaliteten på rehabilitering og oppfølging til hjemkommune og av pårørende, samt en vurdering av styrker og svakheter.

Rehabiliteringsguiden er en subjektiv vurdering gitt av hver av de 30 avdelingene og institusjonene, men samlet er det noen punkter som utmerker seg:

 • Behov for flere logopeder.
 • Behov for flere synspedagoger.
 • Behov for bedre oppfølging av pårørende over tid etter rehabilitering.
 • Behov for større satsing på barn som pårørende.

Og i tillegg:

 • Under halvparten har likepersoner, men flere uttrykker ønske om å ha det. Tilsvarende for dem som ikke har samarbeid med brukerorganisasjoner.
 • Mindre institusjoner peker på ressursmangel som et problem.
 • For lite kompetanse og tilbud i Nord-Norge.

Ventetider og kontaktinformasjon finner du på helsenorge.no

Innhold:

Oversikten er ikke komplett: 31 av totalt 38 rehabiliteringssteder har svart på vår undersøkelse. De som ikke har besvart er gjennomstrøket i oversikten under.

Helse Sør-Øst RHF

Sykehusavdeling (4 av 7 har svart): Ahus (Akershus universitetssykehus) | Oslo universitetssykehus | Vestre Viken Drammen | Vestre Viken Kongsberg | Sykehuset i Telemark | Sykehuset Østfold | Sørlandet sykehus |

Rehabiliteringsinstitusjon (8 av 11 har svart): Høyenhall Helse og Rehabilitering | Ottestad rehabilitering | Solås rehabilitering | Sunnaas sykehus | Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet | Skogli Helse- og rehabiliteringssenter | Vikersund Bad Rehabiliteringssenter | Unicare Bakke (Halden) | Unicare Fram (Bærum) | Unicare Jeløy (Jeløy) | Unicare Steffensrud (Vestre Toten)

Helse Vest RHF

Sykehusavdeling (Alle 4 har svart): Førde sjukehus | Haugesund sjukehus | Haukeland universitetssjukehus | Stavanger universitetssjukehus

Rehabiliteringsinstitusjon (Alle 3 har svart): Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter | Åstveit Helsesenter | Haraldsplass Diakonale sykehus 

Helse Midt RHF

Sykehusavdeling (Begge 2 har svart): Sykehuset Levanger | Ålesund sjukehus (Fysikalsk og medisinsk sengepost og Mork rehabiliteringssenter)

Rehabiliteringsinstitusjon (Alle 3 har svart): St. Olavs hospital, Avdeling for ervervet hjerneskade (Midtnorsk slagsenter «Lian») | Meråker kurbad rehabilitering og mestring | Unicare Helsefort

Helse Nord RHF

Sykehusavdeling (Alle 3 har svart): Finnmarkssykehuset | Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Harstad, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling | Nordlandssykehuset

Rehabiliteringsinstitusjon (4 av 5 har svart): Helsepartner Rehabilitering Alta | Nordtun helserehab | Helgeland rehabilitering | Valnesfjord Helsesportsenter | ViGØR Rehabiliteringssykehus

 

Helse Sør-Øst logo

Ahus (Akershus universitetssykehus)

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

3–4 fysioterapeuter, 3–4 ergoterapeuter, 2 logopeder, 2 psykologer, 1 sosionom, 22 sykepleiere og hjelpepleiere og 1 lege.

 • Senger: 18 (døgn).
 • Rehabilitering: Individuell vurdering.
 • Venteliste: Kun for eksterne.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: MOP (mål- og planmøte for pasient, pårørende og sykepleier), nettverksmøter, trening og utreisesamtale.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Vestre Viken Kongsberg

Voksne med hjerneslag, ervervet.

1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 sosionom, 11 sykepleiere, 4 hjelpepleiere og 2 leger.

 • Senger: 6 (døgn).
 • Rehabilitering: 1 døgn til 4 uker.
 • Venteliste: Ingen.
 • Logoped (afasi): Innleid kommunal logoped ved behov.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Besøk hvis ønskelig. Samtaler ved behov.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Sykehuset i Telemark

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 logoped, 3–4 sykepleiere og leger.

 • Senger: 18 (døgn).
 • Rehabilitering: Kort (samarbeid med Kysthospitalet).
 • Venteliste: 16 uker.
 • Logoped (afasi): Ingen, men oppfølging på nevrologisk avdeling og ved hjemmebesøk.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Samtaler. Ambulant slagteam på hjemmebesøk. Oppfølging på Kysthospitalet.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlige. LMS-kurs (Lærings- og mestringssenteret) for småbarnsfamilier.

Sørlandet sykehus

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog, 1 sosionom, 1 klinisk ernæringsfysiolog, sykepleiere og hjelpepleiere i turnus og 2 leger.

 • Senger: 8 (døgn).
 • Rehabilitering: 2–3 uker.
 • Venteliste: Ingen.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Innkomstsamtale. Minimum ett pårørendemøte. Pårørendekvelder.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig og sosionom.

Sunnaas sykehus

Barn og voksne med hjerneslag, medfødt eller ervervet, afasi, voksne med cerebral parese.

41 fysioterapeuter, 38 ergoterapeuter, 14 logopeder, 18 psykologer, 10 sosionomer, 112 sykepleiere og 32 leger (totalt).

 • Senger:
  Døgn, poliklinisk. 16 (avdeling for hjerneslag),
  20 (avdeling for kognitiv rehabilitering),
  20 (avdeling for oppfølging av hjerneskader),
  25 (avdeling for funksjonsvurdering),
  5 (enhet for barn og unge)
 • Rehabilitering: 46 dager for voksne med hjerneslag og 52 dager for barn med ervervet hjerneskade (gjennomsnitt for primærrehabilitering, 2021).
 • Venteliste: 15 dager (gjennomsnitt for primærrehabilitering, 2022).
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: 6 erfaringskonsulenter i deltidsstillinger.
 • Brukerrepresentant: Eget brukerutvalg.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende:
  - Innkomstsamtale, målsamtaler, individuelle samtaler og parsamtaler.
  - Undervisning, kurs, pårørendedag/-kveld, og videreformidling til familiekontor.
 • Barn som pårørende:
  - Samtaler med pasient om barna, og familien eller barna alene.
  - Tilrettelegging for besøk på sykehuset.
  - Informasjon om ekstern hjelp og støtte.
  - Informasjonsveileder på nettsidene.

Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

5 fysioterapeuter, 5 ergoterapeuter, 1 logoped, 3 psykologer, 5 hjelpepleiere, 16 sykepleiere og 3 leger.

 • Senger: 17 (døgn).
 • Rehabilitering: 1–9 uker, 3–4 uker (snitt)
 • Venteliste: 0–4 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Inn- og ut-samtaler, individuelle samtaler og treningssituasjoner.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Ottestad rehabilitering & Solås rehabilitering

Barn og voksne med hjerneslag, medfødt eller ervervet, afasi.

10 fysioterapeuter, 8 ergoterapeuter, 2 psykologer, 27 sykepleiere og 5 leger.

 • Senger: 28 (døgn, poliklinisk).
 • Rehabilitering: 1 uke–2 måneder, 2 uker (snitt).
 • Venteliste: 0–6 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ønsker å gjenoppta tilbudet.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Innkomstsamtale, samarbeidsmøter og trening.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Skogli Helse- og rehabiliteringssenter

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

3 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog, 3 sykepleiere og 1 lege.

 • Senger: 9 (døgn).
 • Rehabilitering: 3–4 uker.
 • Venteliste: 1-2 uker fra sykehus, 4-8 uker fra hjem.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Samtaler. Ett døgn gratis overnatting.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Barn og voksne med hjerneslag, medfødt eller ervervet, afasi.

Ikke oppgitt antall i tverrfaglig team, men har fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, psykolog, sosionom, sykepleier, og lege m.fl.

 • Senger: 15 (døgn).
 • Rehabilitering: 4 uker.
 • Venteliste: 3–4 måneder.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Individuelle og gruppebaserte samtaler, undervisning.
 • Barn som pårørende: Egne kontaktpersoner, informasjon og involvering.

Unicare Bakke AS

Voksne med ervervet hjerneslag.

3 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 logoped, 1 psykolog, 3 sykepleiere og 2 leger.

 • Senger: 9 (døgn, poliklinisk).
 • Rehabilitering: 4 uker eller individuelt tilpasset.
 • Venteliste: 0–10 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Under utvikling.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Innkomstsamtale, midtveisevaluering, undervisning med mer.
 • Barn som pårørende: Ikke formalisert, men i veiledningen ved behov.

Unicare Fram

Voksne med ervervet hjerneslag, afasi.

Tverrfaglig team med legespesialister (nevrolog og fys.med), fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, psykolog/nevropsykolog, sykepleiere, idrettspedagoger, sosionom og arbeidsveileder

 • Senger: 23 (ca 16 døgn, ca 7 dag).
 • Rehabilitering: 5 uker individuelt tilpasset døgn og 6 uker individuelt dagtilbud.
 • Venteliste: 0–16 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Under utvikling.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Etter behov, kan delta på innkomst/avreisesamtale, undervisning, trening, med mer. Overnatting etter eget ønske.
 • Barn som pårørende: Sosionom kan ha barnesamtale eller veilede etter behov.

Helse Vest logo

Førde sjukehus

Barn og voksne med hjerneslag, afasi.

2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 2 logopeder, 1 sykepleier og 1 lege.

 • Senger: 4 (poliklinisk).
 • Rehabilitering: 2–12 uker.
 • Venteliste: Kort.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Målmøte og oppfølgingssamtaler.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Haugesund sjukehus

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog og 1 sykepleier.

 • Senger: 9 (døgn).
 • Rehabilitering: 2 uker til flere måneder.
 • Venteliste: Varierer.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Målmøte og nettverksmøte, observasjon.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Haukeland universitetssjukehus

Voksne med hjerneslag, medfødt, ervervet, afasi.

200 ansatte i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i tverrfaglig team.

 • Senger: 33 (døgn, poliklinisk).
 • Rehabilitering: Individuell vurdering.
 • Venteliste: Varierer.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Innkomstsamler, dialog underveis og utskrivingssamtale.
 • Barn som pårørende: Barnekontakt.

Stavanger universitetssjukehus

Voksne med hjerneslag, medfødt, ervervet, afasi.

6 fysioterapeuter, 5 ergoterapeuter, 2 logopeder, 4 psykologer, 20 sykepleiere og 3 leger.

 • Senger: 15 (døgn, poliklinisk).
 • Rehabilitering: Individuell vurdering, 4 uker (snitt).
 • Venteliste: Under 2 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Målmøter og utskrivingssamtale. Samarbeidsmøter med kommunen.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Voksne med hjerneslag, medfødt, ervervet, afasi.

5 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter, 1 logoped, 5 sykepleiere og 2 leger.

 • Senger: 7 (døgn).
 • Rehabilitering: 3 uker.
 • Venteliste: 20 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Møter, samtaler og aktiviteter.
 • Barn som pårørende: Eget undervisningsopplegg og samtalegrupper.

Åstveit Helsesenter

Voksne med hjerneslag, medfødt, ervervet.

8 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter, 19 sykepleiere og 2 leger.

 • Senger: 54 (døgn), 20 (poliklinisk) (ikke diagnosespesifikt).
 • Rehabilitering: 2–6 uker.
 • Venteliste: 2–12 uker.
 • Logoped (afasi): Ja (30-prosent stilling).
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Samtaler og trening.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Haraldsplass Diakonale sykehus

Akutt hjerneslag voksne over 60 år.

Fagpersonell etter behov.

 • Senger: 12 (døgn).
 • Rehabilitering: Akutt, henvises videre til spesialist/kommunal/hjem.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Samtaler og informasjonsutveksling.

Helse Midt-Norge logo

Sykehuset Levanger

Voksne med hjerneslag, medfødt, ervervet, afasi.

4 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog, 21 sykepleiere og hjelpepleiere, og 6 leger.

 • Senger: 13 (døgn, poliklinisk).
 • Rehabilitering: 14,5 døgn (snitt).
 • Venteliste: Varierer.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Møter, individuelle samtaler og kontinuerlig informasjon.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Ålesund sjukehus

(Fysikalsk og medisinsk sengepost og Mork rehabiliteringssenter).

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

8 fysioterapeuter, 6 ergoterapeuter, 2 logopeder, 3 psykologer, 45 sykepleiere og 10 leger.

 • Senger: 32 (døgn).
 • Rehabilitering: Individuell vurdering.
 • Venteliste: Ingen (akutt), 4 uker (eldre slag).
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Møter og samtaler, overnatting på Mork.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

St. Olavs hospital, Avdeling for ervervet hjerneskade (Midtnorsk slagsenter «Lian»)

Diagnosegrupper ikke oppgitt.

Helsepersonell ikke oppgitt.

 • Senger: 19 (døgn).
 • Antall dager/uker rehabilitering: Ikke oppgitt.
 • Antall dager/uker venteliste: Ikke oppgitt.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei, men ønskelig.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Flere, blant andre LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Innkomstsamtaler, tverrfaglige møter, og ved behov.
 • Barn som pårørende: Barneansvarlig.

Meråker kurbad rehabilitering og mestring

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi, habilitering for barn med ervervet.

5 fysioterapeuter, 3 ergoterapeuter, 1 logoped, 12 sykepleiere og 3 leger.

 • Senger: 5 (døgn), 3 (poliklinisk).
 • Rehabilitering: 6 uker (døgn), 10 uker (poliklinisk).
 • Venteliste: 12 uker (gruppeopphold), 6 uker (individuelt).
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Samtaler og undervisning.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Unicare Helsefort

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

3 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut og 1 logoped.

 • Senger: 12 (døgn).
 • Rehabilitering: 6 uker.
 • Venteliste: Noen uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Involvert etter behov.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Helse Nord logo

Finnmarkssykehuset

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog, 9 sykepleiere, 4 helsefagarbeidere og 2 leger.

 • Senger: 6 (døgn), 3 (poliklinisk).
 • Rehabilitering: 4–8 uker.
 • Venteliste: 1–2 dager.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Samtaler og tverrfaglige møter.
 • Barn som pårørende: En del av pårørendeprogram på sykehuset.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Harstad, Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

4 fysioterapeuter, 4 ergoterapeuter, 1 logoped, 1 psykolog, 19 sykepleiere, 4 helsefagarbeidere/hjelpepleiere og 4 leger.

 • Senger: 11 (døgn).
 • Rehabilitering: 1–6 uker.
 • Venteliste: Under 1 uke.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Samtaler og møter.
 • Barn som pårørende: Barn som pårørende-kontakter. Tilbud om samtale med psykolog og lege for småbarnsforeldre.

Nordlandssykehuset

Pasienter med hjerneslag og nevrologiske diagnoser.

1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 logoped, 5 sykepleiere og 1 lege.

 • Senger: 4 (døgn).
 • Rehabilitering: Varierer.
 • Venteliste: Maks 2 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Nei.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Involvert fysisk/telefonisk.
 • Barn som pårørende: Følges opp etter eget program.

Helsepartner rehabilitering Alta

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi.

2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 logoped, 6 sykepleiere og 1 lege.

 • Senger: 1–4 (døgn, poliklinisk).
 • Rehabilitering: 4–6 uker.
 • Ventetid: Maks 2 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Kvalitetsutvalg.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Samtaler, pårørendeskole ved UNN.
 • Barn som pårørende: Pårørendekoordinator. Samarbeider med Ambulerende rehabiliteringsteam (Klinikk Kirkenes) om oppfølgning av småbarnsforeldre.

Nordtun Helserehab

Voksne, ervervet, afasi.

5 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 1 logoped, 1 psykolog, 12 sykepleiere og 1 lege.

 • Senger: 12 (subakutt), 29 (kronisk) (døgn) (årsbasis).
 • Rehabilitering: 3 uker.
 • Ventetid: 1–5 uker.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Nei.
 • Pårørende: Ved behov.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Helgeland Rehabilitering

Voksne, ervervet, afasi.

2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeut, 1 logoped, 6 sykepleiere, 1 vernepleier, 2 helsefagarbeidere og 1 lege.

 • Senger: 30 (subakutt), 20 (kronisk) (døgn) (årsbasis).
 • Rehabilitering: 3 uker.
 • Ventetid: 7 uker–3 måneder.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Ja.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: Ja.
 • Pårørende: Samtaler, veiledning.
 • Barn som pårørende: Ingen tilbud.

Valnesfjord Helsesportsenter

Voksne med hjerneslag, ervervet, afasi, og habilitering for barn.

5 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 psykolog, 1 sosionom, logoped etter behov, 5 sykepleiere, 2 helsefagarbeidere og 2 leger.

 • Senger: 15 (døgn) (årsbasis).
 • Rehabilitering: 3 uker.
 • Ventetid: 5 uker–1 år.
 • Logoped (afasi): Ja.
 • Likeperson: Nei.
 • Brukerrepresentant: Ja.
 • Samarbeid: LHL/LHL Hjerneslag og Afasi.
 • Pårørende: Samtaler, veiledning.
 • Barn som pårørende: Satsingsområde.

Skrevet av:

Martin Aasen Wright

Martin Aasen Wright

984 30 273

Rett til rehabilitering etter hjerneslag

Etter et hjerneslag har den slagrammede rett til nødvendig helsehjelp. Rehabilitering er omfattet av retten til helsehjelp.

 • Sykehus, fastlege eller spesialist kan henvise deg til rehabilitering.
 • Det skal gjøres en medisinsk vurdering av rehabiliteringsbehovet.

Mer om dine rettigheter

Telefon

"ReHabiliteringstelefonen"

Kan hjelpe deg med informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabiliterings- og habiliteringstjenester i din helseregion. De fire helseforetakene er gjennom RKE ansvarlige for tjenesten og telefonen betjenes av helsepersonell.

Telefon: 800 300 61
Åpen: mandag–fredag kl 9–15

Mer om tjenesten (sunnaas.no)

Telefon

Rådgiving fra slagsykepleier

Slagsykepleier Marita Lysstad Bjerke har bred erfaring fra hjerneslagområdet, blant annet fra sykehus. Hun kan bistå med faglig veiledning og råd.

Telefon 22 79 90 10
Åpen: tirsdager kl 12–15, onsdager kl. 17–21

Paragraf

Rettigheter - hjerneslag

LHL sitt pasientombud kan bistå med juridiske råd, veiledning eller konkret bistand i en sak som har sammenheng med hjerneslag.

Ta kontakt med LHLs pasientombud Atle Larsen på telefon 22 79 90 10 eller e-post .

Les om dine rettigheter

Telefon

Likepersonlinjen

En likeperson er en som har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende. Mer om likepersoner i LHL Hjerneslag og Afasi.

Telefon 22 79 90 90. Tastevalg 1: Slagrammet og Afasi

Åpen: hverdager kl. 10–21