Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding

Afasi for logopeder

Verktøy, tips og råd, sjekklister, brosjyrer og annet nyttig for logopeder som møter mennesker (og deres pårørende) med afasi.

HAST

Nettversjon av Haukeland Afasi-screening test

Nettsiden HAST.afasi.no er en digital versjon av permen, og inneholder verktøy for å logge og skåre forskjellige oppgaver brukt under screening. På nettsiden får du også tilgang til permens innhold i sin helhet i PDF-format for utskrift.

Skåringsark Haukeland afasi-Normeringsark (HAST)

En mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk praksis.

Sjekkliste for kognitive kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Et verktøy for screening og henvisning til logoped. Cognitive-Communication Checklist for Aquired Brain Injury (CCCABI-no).

Hefte: Rehabilitering av lese- og skrivefunksjon ved afasi

Basert på praktisk klinisk erfaring. Av logopedene Ingjerd Haukeland, Tone Sandmo og Synneve Stoller.

Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi og legger vekt på dokumentasjon av praksis.

Veilederen finner du på statped.no

Foto: Shutterstock

Tips og råd om kommunikasjon

Tips til bedre kommunikasjon mellom personer med afasi og helsepersonell.

Se våre tips

Klassifisering og mer om afasi

E-læring

Kurs for helsepersonell

Kurs

Kompetansetrappa

Formålet med dette kurset er å gi en innføring i ervervede språkvansker etter hjerneskade, kommunikasjon og tiltak – basert på Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag. 

Målgruppe: Alle faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og da særlig rehabiliteringsfeltet. Kurset er også tilgjengelig for pårørende, brukerorganisasjoner og den som selv er rammet.

Portalen Kompetansetrappa er et samarbeidsprosjekt initiert av Regionalt nettverk for ledere innen somatisk rehabilitering ved de fire helseforetakene i Helse Nord.