Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Afasi for logopeder

Verktøy, tips og råd, sjekklister, brosjyrer og annet nyttig for logopeder som møter mennesker (og deres pårørende) med afasi.

HAST

Nettversjon av Haukeland Afasi-screening test

Nettsiden HAST.afasi.no er en digital versjon av permen, og inneholder verktøy for å logge og skåre forskjellige oppgaver brukt under screening. På nettsiden får du også tilgang til permens innhold i sin helhet i PDF-format for utskrift.

Skåringsark Haukeland afasi-Normeringsark (HAST)

En mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk praksis.

Last ned

Sjekkliste for kognitive kommunikasjonsvansker etter ervervet hjerneskade

Et verktøy for screening og henvisning til logoped. Cognitive-Communication Checklist for Aquired Brain Injury (CCCABI-no).

Last ned

Hefte: Rehabilitering av lese- og skrivefunksjon ved afasi

Basert på praktisk klinisk erfaring. Av logopedene Ingjerd Haukeland, Tone Sandmo og Synneve Stoller.

Last ned

Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi og legger vekt på dokumentasjon av praksis.

Veilederen finner du på statped.no

Foto: Shutterstock

Tips og råd om kommunikasjon

Tips til bedre kommunikasjon mellom personer med afasi og helsepersonell.

Se våre tips

Les om

Kognitive forutsetninger

Effektiv kommunikasjon, lesing og skriving er ikke bare avhengig av en intakt språkevne, men også andre kognitive evner og prosesser i hjernen som ikke er språkspesifikke.

Klassifisering og mer om afasi

Nedsatt lese- og skriveferdighet

Afasi kan medføre at man får vansker med å avkode og/eller forstå skriftspråk.

Kognitive forutsetninger

Effektiv kommunikasjon, lesing og skriving er ikke bare avhengig av en intakt språkevne, men også andre kognitive evner og prosesser i hjernen som ikke er språkspesifikke.

Dysartri

Dysartri er en nevrologisk taleforstyrrelse, og ikke en språkvanske.

Primær progressiv afasi (PPA)

Primær progressiv afasi (PPA) er en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av sykdom i hjernen.

E-læring Kurs for helsepersonell

Kurs

Kompetansetrappa

Formålet med dette kurset er å gi en innføring i ervervede språkvansker etter hjerneskade, kommunikasjon og tiltak – basert på Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag. 

Målgruppe: Alle faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og da særlig rehabiliteringsfeltet. Kurset er også tilgjengelig for pårørende, brukerorganisasjoner og den som selv er rammet.

Portalen Kompetansetrappa er et samarbeidsprosjekt initiert av Regionalt nettverk for ledere innen somatisk rehabilitering ved de fire helseforetakene i Helse Nord.

Gå til Kompetansetrappa