Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Dysartri

Dysartri er en nevrologisk taleforstyrrelse, og ikke en språkvanske.

Årsaken til dysartri er manglende nevrologisk kontroll på talemuskulaturen, som gjør at muskelbevegelsen i munn, tunge og lepper kan bli langsom, svak, upresis og/eller ukoordinert.

Stemmen og setningsmelodien er ofte avvikende ved dysartri, og personen snakker gjerne langsomt og utydelig.

Afasi skiller seg fra dysartri fordi en person med dysartri likevel kan lese, skrive og produsere grammatisk korrekte setninger. De har heller ingen vansker med språkforståelsen. De har rett og slett kun en manglende evne til å flytte musklene i tungen og munnen i den hensikt å produsere tale, på grunn av lammelser.

Dysartri er ikke en språkvanske, men en nevrologisk taleforstyrrelse. Årsaken til dysartri er manglende nevrologisk kontroll på talemuskulaturen, som gjør at muskelbevegelsen i munn, tunge og lepper kan bli langsom, svak, upresis og/eller ukoordinert. Stemmen og setningsmelodien er ofte avvikende ved dysartri, og personen snakker gjerne langsomt og utydelig.

Afasi skiller seg fra dysartri fordi en person med dysartri likevel kan lese, skrive og produsere grammatisk korrekte setninger. De har heller ingen vansker med språkforståelsen. De har rett og slett kun en manglende evne til å flytte musklene i tungen og munnen i den hensikt å produsere tale, på grunn av lammelser.