Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Helsepersonell og kommunikasjon

Tips til bedre kommunikasjon mellom personer med afasi og helsepersonell.

Det kan være svært krevende å ha samtaler med afasirammede om deres egen helse og livssituasjon. Ofte er man avhengig av å bli supplert av en pårørende.

Studier viser at helsepersonell henvender seg til pårørende i større grad enn det den afasirammede setter pris på – og i større grad enn nødvendig.

Helsedirektoratet påpeker at brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som kan gjøre tilbudene til den enkelte bedre. Reell brukermedvirkning for personer som har kommunikasjonsvansker krever kompetanse hos helsepersonell.

Fagpersonen må takle en uvant situasjon, og må kunne sikre at informasjonen man har oppfattet stemmer med virkeligheten.

Gi tid!

Gi tid!

For å lykkes, er det en forutsetning at man setter av mer tid enn vanlig til en samtale med en person med afasi.

Selv med all verdens hjelpemidler og gode råd kan man ikke lykkes hver gang. Men små suksesser, og ikke minst at du tør å prøve, kan bety mye for den enkeltes livskvalitet.

Tips

  1. Ha alltid papir og blyant tilgjengelig.
  2. Bildemateriell kan være til hjelp for å beskrive for eksempel smerter og medisiner.

 

Samtaler om helse

En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer som har afasi

Last ned

Samtaler om helse (kun bilder)

En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer som har afasi

Last ned

Brosjyren er utviklet på bakgrunn av en kommunikasjonsguide designet ved Adler Aphasia Center i Jerusalem (Dafna Olenik).

Den norske utgaven er utarbeidet av Gabriele Kitzmüller (UiT, Norges Arktiske Universitet, campus Narvik), Karianne Berg (Nord universitet) og Line Haaland-Johansen (Statped). Illustrasjoner ved Håvard Hegdal.

Studier antyder at helsepersonell faktisk bruker kortere tid på samtaler med afasirammede enn med hjerneslagrammede uten afasi – kanskje fordi de har mindre forventninger om å lykkes med å gjennomføre en samtale.

Afasirammede har som regel bevart mange kognitive og sosiale ferdigheter – men afasien kan gjøre at vi ikke oppfatter det slik, og at vi derfor undervurderer den afasirammedes meninger og kunnskap om egen helse og eget liv.

For å få til god kommunikasjon må de afasirammede oppleve at helsepersonell forstår at de er tilregnelige og har kunnskap og meninger om sin egen situasjon, selv om de ikke kan uttrykke alt de vil.

GI TID - det hjelper personer med kommunikasjonsvansker

Animasjonsfilm om afasi, produsert av Aivolitto (Hjärnforbundet i Finland). Filmen er et samarbeid i Nordisk Afasiråd, oktober 2020