Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Apper ved afasi

Teknologi i seg selv kan være en barriere for personer med afasi. Men teknologi kan også bidra til sosial deltakelse og lette tilgjengelighet.

Nettsiden app.afasi.no skal gi fagpersoner et sted å begynne å lete etter relevante apper. Appen bør siden prøves ut sammen med den enkelte. Gode apper kan bidra til å fremme språklig rehabilitering, tilgjengelighet eller deltakelse.

Appene er kategorisert i grupper:

  • språk (ordmobilisering, auditiv forståelse, lesing, skriving, semantikk),
  • tall,
  • verktøy,
  • tilgjengelighet,
  • sosialt,
  • aktiviteter.

Målet har vært å inkludere språklige apper og andre apper av relevans for voksne med afasi. Appen skal bidra til øving eller avkobling.

Vi anbefaler at du prøver gratisversjonen av appen først, hvis en slik versjon finnes.

At en app er inkludert på app.afasi.no er ikke ment som et objektivt kvalitetsstempel. Det er bare en indikasjon på at vi som står bak nettsiden antar at appen kan være brukbar for (få eller flere) voksne med afasi.

Apper er blitt inkludert på nettsiden fordi noen har anbefalt appen: Enten en person med afasi eller en logoped.

Beskrivelsene av appene inneholder i en del tilfeller tips om hvordan en app kan gjøres mer brukbar for voksne med afasi. Vi har ikke gjort analyser av de firma eller privatpersoner som produserer, formidler eller markedsfører appene, hverken etisk, kommersielt eller på andre måter. 

Vi håper nettsiden vil være et nyttig bidrag i arbeidet med og for mennesker som lever med afasi.

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM