Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ledet av helse- og omsorgsministeren, og har det overordnede ansvaret for at befolkningen i Norge får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

I tillegg forvalter de, på vegne av Utenriksdepartementet, en tilskuddsordning til norsk – russiske samarbeidsprosjekter. Samarbeidsprosjektene skal bidra til å fremme målsettingene i Barents helse og sosial samarbeidsprogram: 5th Framework Programme for Cooperation on Health and Related Social Issues in the Barents Euro-Arctic Region, 2016-2020, og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS).

Les mer om helse- og sosialsamarbeid i Barentsregionen her.

Hovedprioriteringene er å:

  • forebygge og kontrollere ikke-smittsomme sykdommer, inkludert reduksjon av livsstilsrelaterte risikofaktorer
  • forebygge og kontrollere smittsomme sykdommer (TB og HIV/AIDS)
  • styrke helsesystem og sosiale tjenester med relevans for helse

Både tuberkulosekontroll og fengselshelse er viktige målsettinger for Barents-samarbeidet, og HOD har i mange år vært en viktig finansieringskilde og medspiller for LHL Internasjonal i dette arbeidet.

Les mer om Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) her.