Hopp direkte til innhold

Paradiso TB Patient Trust, Malawi

Pasientorganisasjonen Paradiso i Malawi involverer frivillige fra lokalsamfunnet til å hjelpe tuberkulosepasienter med å fullføre behandlingen.

Fordi mangelen på helsepersonell er stor i Malawi, og behandlingstiden for tuberkulose er lang, er det mye å vinne på å involvere frivillige behandlingshjelpere i tuberkulosebehandlingen.

Paradiso.Mara.Banda.1200x.jpg

Mara Banda er grunnlegger av Paradiso.

Paradiso TB Patient Trust ble opprettet i 2003, og har kontor i hovedstaden Lilongwe. Organisasjonene har i dag 45 lokallag og over 1400 frivillige medlemmer fordelt på sju distrikter i landet.

Paradiso gjør en formidabel innsats for å bekjempe tuberkulose i Malawi.

Organisasjonen ble opprettet av Ms. Mara Kumbweza Banda, som lever med HIV og som fikk tuberkulose tidlig 2000 tallet. Paradisos medlemmer i dag er for det meste tidligere tuberkuloserammede.

Medlemmene sprer informasjon om sykdommen i sine lokallag og på helseklinikker, de følger opp mange hundre tuberkulosepasienter hvert år og sikrer at disse klarer å gjennomføre behandlingen og bli friske. De er aktivt engasjert i også å finne og hjelpe mennesker som er syke av tuberkulose, men som ikke har kommet seg til behandling. WHO antar at kun halvparten av de som faktisk er syke av tuberkulose oppsøker helsehjelp og får behandling. Det er derfor viktig at de aktører som kan hjelper til med å finne flere. Paradiso driver aktiv symptomscreening, og henviser de som har TB symptomer slik at de kan testes, og få hjelp.

Paradiso og deres lokale tuberkuloseklubber driver inntekstbringene arbeid av ulike slag, som grupper. All profitt går til arbeidet, til oppfølging av de som er syke. Paradiso hjelper også barn som er blitt foreldreløse som følge av tuberkulose og aids, hovedsakelig til skolegang.

Les mer om Paradiso her.