Hopp direkte til innhold

LHL Covid-19

Interessegruppen ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og innhente og spre informasjon.

Arbeidsområder:

  • Samle og spre kunnskap om Covid-19 gjennom temamøter, brosjyrer, media og internett.
  • Fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av Covid-19.
  • Bidra til brukermedvirkning i relevante fora og prosjekter.
  • Påvirke helsetjenesten og politiske myndigheter til å gi nødvendig behandling og rehabilitering samt bidra til forskning på området.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader som kan oppstå som følge av Covid-19. Dette er en ny sykdomsgruppe i Norge og i verden.

Det er viktig at deres interesser, innen behandling, rehabilitering, forhold knyttet til jobb, familie, helserettigheter og så videre ivaretas og følges opp, spesielt etter hvert som vi lærer og forstår mer av konsekvensene og senvirkningene.

LHL vil også følge opp denne gruppens behov overfor helsevesen og politiske myndigheter.

Kontakt oss

Adresse
LHL Covid-19 v/Birgit Stræde. Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 JESSHEIM

Tillitsvalgte og frivillige:

Navn Verv Epost Mobil
Tom-Christian Rosenvinge Leder 93 02 88 66
Kjell-Olav Bjerknes Medlem 95 17 97 93
Likepersonslinjen

Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom?

Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner. Alle likepersoner har kurs fra LHL og har taushetsplikt.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 12–18.

Tastevalg 1: hjertesykdom
Tastevalg 2: lungesykdom
Tastevalg 3: hjerneslag
Tastevalg 4: hjerte- eller lungetransplantasjon
Tastevalg 5: covid-19

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars 2020. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen tidlig i april samme år.

Kjell-Olav Bjerknes

Kjell-Olav Bjerknes

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Kjell-Olav er fra Enebakk, jobber til daglig i Elvia, og var en av de aller første som ble skrevet ut fra Ahus i mars etter ni døgn i respirator. Kjell-Olav, som ble smittet på skiferie i St. Anton, var på rehabiliteringsopphold ved LHL-sykehuset Gardermoen i juni 2020.