Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Interessegruppen ønsker å tilby et fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og innhente og spre informasjon.

Arbeidsområder:

  • Samle og spre kunnskap om Covid-19 gjennom temamøter, brosjyrer, media og internett.
  • Fokusere på det friske og skape et godt liv på tross av Covid-19.
  • Bidra til brukermedvirkning i relevante fora og prosjekter.
  • Påvirke helsetjenesten og politiske myndigheter til å gi nødvendig behandling og rehabilitering samt bidra til forskning på området.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader som kan oppstå som følge av Covid-19. Dette er en ny sykdomsgruppe i Norge og i verden.

Det er viktig at deres interesser, innen behandling, rehabilitering, forhold knyttet til jobb, familie, helserettigheter og så videre ivaretas og følges opp, spesielt etter hvert som vi lærer og forstår mer av konsekvensene og senvirkningene.

LHL vil også følge opp denne gruppens behov overfor helsevesen og politiske myndigheter.

Kontakt oss

Styre
Navn Verv Mobil
Tom-Christian Rosenvinge Leder 93 02 88 66
For alle som er i styret: Her kan du legge til aktiviteter i deres aktivitetskalender: Redigering av aktivitetskalender

Likepersonstilbudet i LHL Snakk med en likeperson

Har du behov for å snakke med andre som er, eller har vært, i samme situasjon som deg? Hvordan takler andre hverdagen og livet med sin sykdom eller som pårørende?
Tilbudet er et supplement til hjelp og omsorg fra helsevesenet, familie og venner.
Alle likepersoner har gjennomført kurs i LHL, og har taushetsplikt. De arrangerer også treningsgrupper og aktiviteter i LHLs lokallag.

Telefon

Likepersonlinjen

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

Tastevalg 1: Slagrammet og afasi
Tastevalg 2: Hjerte
Tastevalg 3: Lunge
Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
Tastevalg 5: Pårørende

Klinikk

På sykehus og rehabiliteringssteder

LHL har over 300 frivillige likepersoner som er tilstede og tilgjengelig på gitte tidspunkt ved nærmere 30 sykehus og rehabiliteringssteder over hele Norge.

Du finner dem typisk ved et lærings- og mestringssenter, kledd i lilla vest merket LHL, og id-kort.

Sted

Aktiviteter i LHLs lokallag

Det er ulike tilbud i de ulike lagene. Det kan være besøkstjenester (hjemme, på institusjon, i nærmiljøet) og samtalegrupper med erfaringsutveksling. 

Mange har treningsgrupper (på flere nivå, som skal passe for alle), og fysisk aktivitet i gruppe, som stavgang, turgrupper, bowling, golf, boccia, sykkel og ski og mye mer.

Finn ditt nærmeste lokallag, gruppe eller nettverk

Likepersoner i LHL Covid-19

Tom Rosenvinge

Tom Rosenvinge

Likeperson for Covid-19 rammede
22 79 90 90

Tom er fra Ullensaker, jobber i Norges Golfforbund, og ble smittet i Ischgl i mars 2020. Etter ni døgn i respirator på Ahus, var han den første pasienten som fikk plass på rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen tidlig i april samme år.