Hopp direkte til innhold

LHL Viken

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL Viken
Fylkesutvalget i LHL Viken.
Fra venstre: leder Håkon Stubberud, fylkesstudieleder Nina Christell Tronerud, 1. vara Erik Syversen, 2. vara Gitte Christine Korvann, utvalgsmedlem Torunn Figenschou, likepersonansvarlig Alf Smørgrav og brukermedvirkningskoordinator Svein Artur Graabræk

LHL Viken

Adresse: LHL Viken
Storgata 3
1890 RAKKESTAD
Tlf: Mobil: 90794727
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Håkon Stubberud Fylkesutvalgsleder post@byggkonsulent.no 69224387 90794727
Erik Syversen 1. varamedlem fylkesutvalget, Instruktør trim og turgrupper, Studieleder lokallag, Vara valgkomite lokallag ersyv@online.no 91601563
Gitte Christine Korvann 2. varamedlem fylkesutvalget gitte.korvann@getmail.no 95174757
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningskoordinator svarthur@online.no 41926650
Nina Christell Solberg Tronerud Fylkesstudieleder, IT-kontakt/medlemsregister chrtrone@online.no 32846802 91174878
Remi Drageset IT-kontakt/medlemsregister remi72@gmail.com 90546160
Alf Erling Smørgrav IT-kontakt/medlemsregister, Likepersonskoordinator fylkesutvalg, IT-kontakt/medlemsregister, Likepersonskoordinator fylkesutvalg, IT-kontakt/medlemsregister, Likepersonskoordinator fylkesutvalg alf.erling.smorgrav@gmail.com 92039068 92039068
Torunn Figenschou IT-kontakt/medlemsregister, Studieleder lokallag, Styremedlem fylkesutvalg tfig@altiboxmail.no 90084794
Rolf Haukland Leder valgkomite fylke rolf.haukland@icloud.no 92823351
Steinar Setten Medlem valgkomite fylke steinarsetten@getmail.no 90921768
Solveig Høgalmen Medlem valgkomite lokallag alhoe@online.no 69284802 99367943
Odd Martin Skarpholt Styremedlem lokallag odd.martin.skarpholt@gmail.com 69229952 90793587