Hopp direkte til innhold

LHL Viken

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL Viken
Fylkesutvalget i LHL Viken.
Fra venstre: leder Håkon Stubberud, fylkesstudieleder Nina Christell Tronerud, 1. vara Erik Syversen, 2. vara Gitte Christine Korvann, utvalgsmedlem Torunn Figenschou, likepersonansvarlig Alf Smørgrav og brukermedvirkningskoordinator Svein Artur Graabræk

LHL Viken

Adresse: LHL Viken
Storgata 3
1890 RAKKESTAD
Tlf: Mobil: 90794727
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Håkon Stubberud Fylkesutvalgsleder 69224387 90794727
Erik Syversen 1. varamedlem fylkesutvalget, Instruktør trim og turgrupper, Studieleder lokallag, Vara valgkomite lokallag 91601563
Gitte Christine Korvann 2. varamedlem fylkesutvalget 95174757
Roald Adolfsen 3. Varamedlem 92080624 92080624
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningskoordinator 41926650
Nina Christell Solberg Tronerud Fylkesstudieleder, IT-kontakt/medlemsregister 32846802 91174878
Remi Drageset IT-kontakt/medlemsregister 90546160
Torunn Figenschou IT-kontakt/medlemsregister, Studieleder lokallag, Styremedlem fylkesutvalg 90084794
Rolf Haukland Leder valgkomite fylke 32734251 92823351
Rolf Aikio Likepersonskoordinator fylkesutvalg 93844915 93844915
Steinar Setten Medlem valgkomite fylke 90921768