Hopp direkte til innhold

LHL Viken

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene: treningsaktiviteter, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesstyret arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likepersonsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i LHL Viken
Fylkesutvalget i LHL Viken.
Fra venstre: leder Håkon Stubberud, fylkesstudieleder Nina Christell Tronerud, 1. vara Erik Syversen, 2. vara Gitte Christine Korvann, utvalgsmedlem Torunn Figenschou, likepersonansvarlig Alf Smørgrav og brukermedvirkningskoordinator Svein Artur Graabræk

LHL Viken

Adresse: LHL Viken
Storgata 3
1890 RAKKESTAD
Tlf: Mobil: 90 79 47 27 E-post:
Bankkonto: Vipps-nummer:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Håkon Stubberud Leder fylkesstyret 90 79 47 27
Ann-Helen Stangnes 1. nestleder sentralstyret 91 56 49 50
Petter Lilleby 1. varamedlem fylkesstyret 94 89 98 20
Roald Adolfsen 2. varamedlem fylkesstyret 92 08 06 24
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningskoordinator 41 92 66 50
Torunn Figenschou Fylkesstudieleder, Styremedlem fylkesstyret 90 08 47 94
Remi Drageset IT-kontakt/medlemsregister 90 54 61 60
Rolf Haukland Leder valgkomite fylket, 2. Varamedlem 92 82 33 51
Rolf Aikio Likepersonskoordinator fylkesstyret 93 84 49 15
Steinar Setten Medlem valgkomite fylke 90 92 17 68
Gitte Christine Korvann Nestleder fylkesstyret, Styremedlem fylkesstyret 95 17 47 57