Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om koronavirus

Viktig melding

LHL Viken

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Viken skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

viken.jpg

Fylkesutvalget i LHL Viken.
Fra venstre: leder Håkon Stubberud, fylkesstudieleder Nina Christell Tronerud, 1. vara Erik Syversen, 2. vara Gitte Christine Korvann, utvalgsmedlem Torunn Figenschou, likepersonansvarlig Alf Smørgrav og brukermedvirkningskoordinator Svein Artur Graabræk

LHL Østfold

Adresse: LHL Østfold
LHL Østfold
0028 OSLO
Tlf: 90794727 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Håkon Stubberud Fylkesutvalgsleder post@byggkonsulent.no 69224387 907 94 727
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningskoordinator svarthur@online.no 41926650
Nina Christell Solberg Tronerud Fylkesstudieleder, IT-kontakt/medlemsregister chrtrone@online.no 32846802 91174878
Remi Drageset IT-kontakt/medlemsregister remi72@gmail.com 90546160
Alf Erling Smørgrav IT-kontakt/medlemsregister, Likemannskoordinator fylkesutvalg alf.erling.smorgrav@gmail.com 92039068 92039068
Odd Martin Skarpholt Styremedlem lokallag odd.martin.skarpholt@gmail.com 69229952 90793587