Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Viken

I Viken er det 40 lokallag.

Lokallagene i LHL har flere tilbud til medlemmene: trening, likepersonstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesstyret bistår lokallagene i deres arbeid. De arrangerer lagsamlinger og tilrettelegger for styrking og deling av kompetanse innen de ulike arbeidsområdene.

LHL i Viken - Bladet vårt

Her er nyeste utgave, nr. 4 i 2023

Last ned

Her finner du alle utgaver av magasinet vårt: Bladet vårt

Kontakt oss

  • E-post:
  • Adresse: Storgata 18A, 1890 RAKKESTAD
Styre
Navn Verv E-post Mobil
Håkon Stubberud Leder 90 79 47 27
Gitte Christine Korvann Nestleder Styremedlem 95 17 47 57
Roald Magne Adolfsen IT-kontakt/Medlemsregister 2. varamedlem 92 08 06 24
Torunn Figenschou Styremedlem Studieleder 90 08 47 94
Svein Arthur Graabræk Brukermedvirkningsansvarlig 41 92 66 50
Rolf Arnfinn Aikio Likepersonskoordinator 93 84 49 15
Petter Lilleby 1. varamedlem 94 89 98 20
Valgkomité
Navn Verv E-post Mobil
Rolf Bernhard Haukland Leder 92 82 33 51
Steinar Setten Medlem 90 92 17 68

viken1.jpg

Fylkesutvalget i LHL Viken. Fra venstre: leder Håkon Stubberud, fylkesstudieleder Nina Christell Tronerud, 1. vara Erik Syversen, 2. vara Gitte Christine Korvann, utvalgsmedlem Torunn Figenschou, likepersonansvarlig Alf Smørgrav og brukermedvirkningskoordinator Svein Artur Graabræk