Hopp direkte til innhold

LHL Sarpsborg

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i LHL Sarpsborg

LHL Sarpsborgs kontoradresse er Jernbanegt. 10, telefon 93 45 19 46, e-post: lhl.sarpsborg@lhl.no 

Kontoret er betjent tirsdager kl. 10.00–12.00.
Kan vi hjelpe deg med noe, er du hjertelig velkommen til et besøk eller en prat over telefonen.

Lagsmøtene holdes i Fritznerbakken Aktivitetssenter. Møter med faglig tema, underholdning, utlodning og servering siste onsdag i måneden kl. 18.00. Ta gjerne med venner til møtene.

LHL Sarpsborg

Adresse: LHL Sarpsborg
Pb 27
1701 SARPSBORG
Tlf: Mobil: 908 24 255
E-post: Bankkonto: 10902487773
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rolf Aikio Leder i lokallag roaikio@online.no 93844915 93844915
Eva Torp 1 Varamedlem eva.torp@online.no 95071353 95071353
Harriet Elveslett Johansen 2. vara harriet@elveslett.no 40013662
Vidar Jansen Leder i valgkomite lokallag vidjan43@gmail.com 69142047 91555941
Kari Bang Medlem valgkomite lokallag kari.bang21@gmail.com 69164758 48186272
Rune Holmen Medlem valgkomite lokallag rune.n.holmen@hotmail.com 46797745 91845474
Petter Lilleby Studieleder lokallag petter.lilleby@gmail.com 94899820
Eva Mette Normann Styremedlem lokallag eva.mette.normann@gmail.com 69515732 90729770
Jarle Sten Langbakk Styremedlem lokallag jslangbakk@icloud.com 95119060
Olaug Karin Stensby Vara valgkomite lokallag olk-sten@online.no 90158828

Våre aktiviteter