Hopp direkte til innhold

LHL Sarpsborg

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

LHL Sarpsborgs kontoradresse er Astrids gate 34.

Kontoret er betjent tirsdager kl. 10.00–12.00.
Kan vi hjelpe deg med noe, er du hjertelig velkommen til et besøk eller en prat over telefonen.

Lagsmøtene holdes i Glenghuset, Dronningens gate 34. Møter med faglig tema, underholdning, utlodning og servering siste onsdag i måneden kl. 18.00. Ta gjerne med venner til møtene.

LHL Sarpsborg

Adresse: LHL Sarpsborg
Pb 27
1701 SARPSBORG
Tlf: Mobil: 908 24 255
E-post: Bankkonto: 10902487773
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Rolf Aikio Leder i lokallag, Likepersonskoordinator fylkesutvalg 93844915 93844915
Eva Torp Kasserer 95071353 95071353
Vidar Jansen Leder i valgkomite lokallag 69142047 91555941
Kari Bang Medlem valgkomite lokallag 69164758 48186272
Rune Holmen Medlem valgkomite lokallag 46797745 91845474
Petter Lilleby Studieleder lokallag 94899820
Eva Mette Normann Styremedlem lokallag 69515732 90729770
Jarle Sten Langbakk Styremedlem lokallag 95119060
Aril Hellerød Styremedlem lokallag 41630535 41630535
Olaug Karin Stensby Vara valgkomite lokallag 90158828

Våre aktiviteter