Hopp direkte til innhold

LHL Sarpsborg

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

 

LHL Sarpsborgs kontoradresse er Astrids gate 34.

Kontoret er betjent onsdager kl. 11–13.

Kan vi hjelpe deg med noe, er du hjertelig velkommen til et besøk eller en prat over telefonen.

Lagsmøtene holdes i Glenghuset, Dronningens gate 34. Møter med faglig tema, underholdning, utlodning og servering siste onsdag i måneden kl. 18.00. Ta gjerne med venner til møtene.

LHL Sarpsborg

Adresse: LHL Sarpsborg
Astrisdagate 34
1701 SARPSBORG
Tlf: Mobil: 908 24 255 E-post:
Bankkonto: 1090 24 87773 Facebook-side: https://www.facebook.com/lhl.sarpsborg.3 Vipps-nummer: 562497 Gi din grasrotandel till LHL Sarpsborg
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Mobil
Rolf Aikio Leder i lokallag 93 84 49 15
Eva Torp Kasserer 95 07 13 53
Vidar Jansen Leder i valgkomite lokallag 91 55 59 41
Kari Bang Medlem valgkomite lokallag 48 18 62 72
Rune Holmen Medlem valgkomite lokallag 91 84 54 74
Petter Lilleby Studieleder lokallag 94 89 98 20
Eva Mette Normann Styremedlem lokallag 90 72 97 70
Jarle Sten Langbakk Styremedlem lokallag 95 11 90 60
Aril Hellerød Styremedlem lokallag 41 63 05 35
Olaug Karin Stensby Vara valgkomite lokallag 90 15 88 28

Våre aktiviteter