Hopp direkte til innhold

LHL Sarpsborg

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Sarpsborg LHL ble stiftet 27. januar 1947 under navnet Sarpsborg og Omegn avdeling av Turberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). I 1961 ble navnet endret til Sarpsborg og Omegn lag av Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke - LHL. Laget har om lag 500 medlemmer.

Vi arbeider for å gi gode tilbud til hjerte- og lungesyke og deres pårørende i kommunen. Laget tilbyr rehabilitering i form av trimaktiviteter.

LHL Sarpsborgs kontoradresse er Jernbanegt. 10, telefon 93 45 19 46, e-post: lhl.sarpsborg@lhl.no 

Kontoret er betjent på tirsdager fra kl. 10.00 til 12.00. Kan vi hjelpe deg med noe, er du hjertelig velkommen til et besøk eller en prat over telefonen.

Lagsmøtene holdes i Fritznerbakken Aktivitetssenter. Møter med faglig tema, underholdning, utlodning og servering siste onsdag i måneden kl. 18.00. Ta gjerne med venner til møtene.

LHL Sarpsborg

Adresse: LHL Sarpsborg
Pb 27
1701 SARPSBORG
Tlf: Mobil: 93451946
E-post: Bankkonto: 10902487773
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Gunvor Viken 1 Varamedlem Gunvor.viken@gmail.com 69141890 91735398
Bjørg Hennie Karlsrudengen 2. vara rolfka@online.no 95776625

Våre aktiviteter