Hopp direkte til innhold

LHL Oslo

Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL. Du kan lese mer om noen av aktivitetene i vår aktivitetskalender.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil vite mer om oss. 

Bli medlem - du også.

Tren med oss

Vi har trim- og treningstilbud. Se nederst på siden i kalenderen vår for hva, hvor og når.

bilde av fylkesutvalget i LHL OsloFylkesutvalget i LHL Oslo. Fra venstre: Jan Terje Haugsmoen , Harald Eide, Eva Berit Eide , John Bjørnøy, Wenche Bjørnøy, Per Aasmundsen, Per Simensen. Torunn Irene Fossum var ikke til stede.

LHL Oslo - 10011107

Adresse: LHL Oslo
Nyjordeveien 42
1275 OSLO
Tlf: Mobil: 48488002
E-post: Bankkonto: 50013038438
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
John Bjørnøy Fylkesutvalgsleder, IT-kontakt/medlemsregister, Kontaktperson Interessepolitisk utvalg, Landsstyrerepresentant, Leder i lokallag, Mediekontakt, Medlemskontakt, Studieleder lokallag lhl.oslo@lhl.no 22617747 48488002
Harald Eide Brukerrep. kommunalt råd, IT-kontakt/medlemsregister, Likemannsansv. lokallag, Medlemskontakt, Nestleder fylkesutvalg, Nestleder lokallag, Studieleder lokallag, Vara landsstyret, Instruktør trim og turgrupper he_eide@hotmail.com 97606932 97606932
Lillian Lydersen Instruktør trim og turgrupper lillianlydersen@gmail.com 22462061 93662053
Elilarasi Sripalan Instruktør trim og turgrupper elilarasi@hotmail.com 22214526 95455805
Britt Helinä Visedo Instruktør trim og turgrupper brivised@online.no 22276647 92220493
Gunvor Johnson Instruktør trim og turgrupper 22670751 90185742
Hans Christian Bestum Instruktør trim og turgrupper hcbestum@gmail.com 22375410 93405667
Kari Hansen Instruktør trim og turgrupper 22621854 93430804
Åse Solberg Instruktør trim og turgrupper 90932231 90932231
Rita Hartford Instruktør trim og turgrupper r-hartfo@online.no 97118234
Gopana Sripalan Instruktør trim og turgrupper 90645550
Per Simensen Instruktør trim og turgrupper, 5. Varamedlem, Instruktør trim og turgrupper, IT-kontakt/medlemsregister, Styremedlem lokallag, Likemannskoordinator fylkesutvalg tarnsand@online.no 91781825 91781825
Eva Berit Eide Leder i valgkomite lokallag, Vara landsstyret, Varamedlem eva.eide@hotmail.com 91789342 91789342
Per Aasmundsen Styremedlem fylkesutvalg, Styremedlem lokallag peraasmundsen47@gmail.com 90115814
Wenche Bjørnøy Styremedlem lokallag, Landsstyrerepresentant wenche@lyhnari.com 22617747 48486100
Jan Terje Haugsmoen Varamedlem, Instruktør trim og turgrupper, 2. Varamedlem terje@haugsmoen.no 22271923 95752100

Våre aktiviteter