Hopp direkte til innhold

Viken (LHL Østfold)

Lokallagene i LHL har ulike tilbud til medlemmene; treningsaktiviteter, likemannstiltak for de som trenger noen å snakke med, kurs, informasjon- og temamøter samt turer og sosiale tilstelninger. Det er også vanlig at lagene jobber politisk for å påvirke prioriteringene i kommunene og fylket.

Alt arbeid i lokallagene er basert på frivillig innsats og alle er velkommen til å delta eller å engasjere seg som frivillig.

Fylkesutvalget i Østfold skal bistå lokallagene i deres arbeid gjennom å bygge nettverk mellom tillitsvalgte. Fylkesutvalget arrangerer lagsamlinger, og tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.

Fylkesutvalget i Østfold. Fra venstre: Hans Olav Broen, Turid Andersen, Håkon Stubberud og Gerd M Vestreng, Marril Herft.Fylkesutvalget i Østfold. Fra venstre: Hans Olav Broen, Turid Andersen, Håkon Stubberud og Gerd M Vestreng, Marril Herft.

LHL Østfold

Adresse: LHL Østfold
LHL Østfold
0028 OSLO
Tlf: 90794727 Mobil:
E-post: Bankkonto:
Kontaktpersoner:
Navn Verv E-post Telefon Mobil
Håkon Stubberud Fylkesutvalgsleder post@byggkonsulent.no 69224387 90794727
Odd Martin Skarpholt Brukerrep. kommunalt råd, Styremedlem fylkesutvalg, Styremedlem lokallag odd.martin.skarpholt@gmail.com 69229952 90793587
Merril Herft Fylkeskontakt, Leder i lokallag, 1 Varamedlem merril@online.no 99248246
Gerd Marit Vestreng Fylkesstudieleder gerd.vestreng@hotmail.com 91155158
Remi Drageset IT-kontakt/medlemsregister remi72@gmail.com 90546160
Turid Andersen Likemannskoordinator fylkesutvalg, 1 Varamedlem turid_an@hotmail.com 69342312 90642009
Hans Olav Broen Nestleder lokallag, Styremedlem fylkesutvalg hanbroen@gmail.com 69225228 91602255