Hopp direkte til innhold

Tuberkulose

Er en infeksjon som spres gjennom luften. Sykdommen opptrer som oftest i lungene. Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge. Bakteriene smitter gjennom små spyttdråper, som for eksempel hvis du hoster.

Definisjon

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis og spres gjennom luften. Sykdommen opptrer vanligvis i lungene, men kan ramme alle organer i kroppen.

I Norge er tuberkulose en forholdsvis sjelden sykdom med rundt 400 sykdomstilfeller i året.

Årsak

Dråpesmitte fra aktiv tuberkulose

Tuberkelbakteriene smitter gjennom ørsmå spyttdråper, for eksempel hvis du har aktiv lungetuberkulose og hoster. Slike små spyttdråper kan også komme ut i luften når du snakker, ler eller synger, men da er smittefaren mindre. Smitten overføres ved at en annen person puster inn spyttdråpene slik at dråpene kommer ned i lungene.

Tuberkulose er langt mindre smittsomt enn influensa eller meslinger.

Ikke all tuberkulose er smittsom. Det er kun lungetuberkulose og en sjelden form for halstuberkulose som er smittsom. Tuberkulose i andre organer enn lungene, for eksempel i nyrer eller lymfeknuter, smitter ikke, men du må likevel behandles for å bli frisk.

De som har latent tuberkulose, men ikke har utviklet sykdommen, kan ikke smitte andre.

Hvis du har blitt diagnostisert med smittsom tuberkulose i lungene, vil helsevesenet kartlegge hvem som har oppholdt seg sammen med deg den siste tiden slik at de kan sjekke om andre har blitt smittet.

Tuberkulose smitter ikke når du: 

 • drikker av samme kopp som en som har tuberkulose
 • spiser av samme tallerken
 • spiser av samme bestikk
 • klemmer en med tuberkulose

Latent tuberkulose

Selv om du blir smittet av tuberkulose behøver du ikke bli syk. Hvis du har bakterien i kroppen men ikke er syk, smitter du heller ikke andre. Dette kalles latent tuberkulose.

Det er anslått at en tredel av verdens befolkning har latent tuberkulose og rundt ti prosent av disse vil utvikle sykdommen. Risikoen for å utvikle sykdommen øker hvis du har nedsatt immunforsvar som følge av for eksempel dårlig ernæring, stress, andre sykdommer som hiv eller diabetes, eller bruker spesielle medisiner som for eksempel immunnedsettende behandling.

Latent tuberkulose kan behandles med forebyggende behandling.

Resistent tuberkulose

Resistent tuberkulose smitter på samme måte som annen tuberkulose og er i ferd med å bli en alvorlig trussel mot global folkehelse fordi den er motstandsdyktig mot dagens standardmedisiner.

Resistent tuberkulose er så langt ikke et problem i Norge.

Symptomer

Typiske symptomer for tuberkulose er: 

 • hoste i to til tre uker eller mer
 • hoste med mye slim, noen ganger også med blod
 • smerter i brystet
 • dårlig matlyst
 • vekttap
 • tretthetsfølelse
 • svette om natten
 • feber over tid

Ved andre typer tuberkulose enn lungetuberkulose vil du ha de samme symptomene, men ofte ikke hoste. I tillegg vil du ha symptomer i den delen av kroppen tuberkulose har angrepet.

Ved lymfetuberkulose kan det for eksempel være en hevelse eller kul på halsen, under armene eller i lysken, og ved tuberkulose i skjelettet kan du oppleve blant annet ryggsmerter.

Symptomene på tuberkulose er også vanlige symptomer på mange andre sykdommer. For å finne ut om symptomene skyldes tuberkulose må du be om en undersøkelse hos fastlegen din.

Undersøkelse

For å sjekke om du har blitt smittet av tuberkulose kan du ta en hudtest, Mantoux, eller en blodprøve, ofte kalt IGRA-test. Lungetuberkulose diagnostiseres med en spyttprøve og røntgen av lungene.

IGRA-test

IGRA-testen benyttes stadig oftere i Norge i stedet for hudtest og røntgen. Årsaken er at du ikke trenger å møte opp hos legen for å avlese resultatet, feilkildene er få og resultatet er enklere å tolke enn ved Mantoux.

Hudtest

Før IGRA-testen ble den mest benyttede testen var Mantoux-metoden den vanligste tuberkulosetesten også i Norge. Mange vil også huske Pirquet-prøven som ble benyttet enda tidligere. De fleste som har vært utsatt for en tuberkuloseinfeksjon vil reagere positivt på Mantoux-metoden.

Tuberkulosescreening

Innvandrere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose må gå igjennom en lovpålagt tuberkulosescreening når de flytter til Norge. Formålet er å utelukke eller identifisere aktiv lungetuberkulose for å gi rask behandling og unngå framskreden sykdom og smitteoverføring.

Her kan du lese mer om reglene for screening i Norge.

Behandling

Tuberkulose behandles med medisiner, vanligvis tabletter. Disse er gratis i Norge. De fleste må ta medisiner hver dag i seks måneder, men noen ganger er behandlingstiden lenger.

BCG-vaksine

Dessverre gir ikke BCG-vaksinen en fullverdig beskyttelse. Vaksinen hindrer alvorlige former for tuberkulose hos barn, men den gir kun en viss beskyttelse hos voksne.

Fra 2009 gis BCG-vaksine i Norge bare til barn som er spesielt utsatt for å få tuberkulose.

Ta tablettene selv om du føler deg frisk!

I dag finnes det god og effektiv behandling mot tuberkulose. Etter to til fire uker med behandling er smittefaren over. For å sikre at alle bakteriene i kroppen dør er det imidlertid nødvendig å fortsette behandlingen i minimum seks måneder.

Selv om du føler deg frisk er det viktig å fortsette behandlingen i minimum seks måneder, slik at du kan være sikker på at du er fullstendig frisk og at ikke noen få overlevende bakterier gir tilbakefall.

Slik behandles tuberkulose 

 • Behandling starter med en intensiv fase på to måneder. Dette innebærer at du må ta minst fire ulike typer antibiotika, syv dager i uken. Medisinen kommer ofte i form av kombinasjonstabletter.
 • I de fire resterende månedene må du ta to ulike medikamenter minst tre ganger i uken.
 • Under hele behandlingen følges du opp av en lege med jevnlige kontroller.

Det er veldig viktig å ta medisinen så lenge som legen gir deg beskjed om. Hvis du slutter å ta medisinen kan du bli syk igjen.

I noen tilfeller blir tuberkulosebakteriene resistente slik at medisinen ikke virker. Da må du ta en lengre og tøffere antibiotikakur.

Prognose

Hvis du får behandling mot tuberkulose i Norge, blir du frisk.

Siden kroppen din har vært utsatt for en stor påkjenning er det viktig at legen følger opp helsetilstanden din også etter behandlingen. Derfor vil legen kalle deg inn til regelmessige kontroller etter at du har fullført behandlingen, noen ganger i opp til to år etter at du har blitt frisk.