Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Taushetserklæring

Taushetserklæring for tillitsvalgte i LHL.

Som tillitsvalgt og / eller representant for LHL forplikter jeg meg herved til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om alle personlige opplysninger som jeg er blitt kjent med gjennom mitt verv i LHL.

Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer under mitt arbeid.

Personlige opplysninger som er gitt av en bruker i forbindelse med saksbehandling og/eller annet arbeid, kan etter samtykke fra brukeren benyttes internt.

Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført i denne erklæring. Jeg er dermed klar over straffelovens kapittel 21 samt markedsføringslovens § 28 og § 29. Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

Jeg er kjent med at taushetsplikten gjelder både i den tiden jeg er tilknyttet LHL og etter at mitt engasjement er avsluttet.

Relevante lovsteder

Taushetspliktens omfang

Taushetsplikten omfatter helse- og sykdomsforhold, følelsesliv, livssyn, og religion, familieforhold og slektskap, utdanning, holdninger, arbeid og økonomiske situasjon, fødested, personnummer, statsborgerskap, yrke, bosted og arbeidsted, - når brukeren gir opplysninger til frivillige / styret i i lokallaget, som ledd i arbeidet, og når videreformidling kan medføre skadevirkning for den det gjelder.

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Last ned

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gjelder for hele LHL, og andre som opptrer på vegne av LHL.

Last ned