Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

- En gledens dag for fastlegeordningen og pasientene

I morgendagens fremleggelse av statsbudsjettet for 2023 varsler regjeringen nå at det kommer en betydelig satsing på fastlegeordningen. Dette er en sak LHL har jobbet med over lengre tid, fordi dagens krise i ordningen rammer våre kronisk syke medlemmer hardt. Dette er en gledens dag, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

En undersøkelse Legeforeningen publiserte i august, viste at 235 000 innbyggere står på en liste uten fastlege. Økningen i antall har vedvart over tid, mange fastleger har rapportert om svært hard arbeidsbelastning og kommunene sliter med å rekruttere nok fastleger.

I VG i dag lanserer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol regjeringens grep for å styrke fastlegeordningen i 2023:

  • I 2023-budsjettet vil fastlegeordningen styrkes med til sammen 690 millioner kroner.
  • 480 millioner kroner skal brukes til å øke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai 2023.
  • Finansieringsordningen skal endres slik at pasienter med store og langvarige behov skal få bedre oppfølging.
  • 200 millioner kroner skal sikre den såkalte ALIS-ordningen, som er utdanning for nye leger som skal bli spesialister i allmennmedisin.
  • 10 millioner kroner skal brukes til infrastruktur for forskning på allmennmedisin.

I tillegg til dette har regjeringen satt ned et ekspertutvalg som skal jobbe med større endringer i fastlegeordningen før statsbudsjettet for 2024.

En gledelig overraskelse

LHL har over lengre tid jobbet med fastlegeordningen, fordi våre medlemmer er de som rammes hardest dersom denne pasientkrisen vedvarer eller forsterkes. En styrking av ordningen har vært blant LHLs aller viktigste innspill til neste års statsbudsjett.

Vi har fryktet at fastlegeordningen skulle bli en taper i et stramt statsbudsjett, og at denne pasientkrisen skulle forsterkes. Men med dette forslaget tar regjeringen kraftfulle grep for å styrke ordningen. For LHLs medlemmer med langvarige og kroniske sykdommer, så er dette i ytterste konsekvens livsviktig. En god start og en gledens dag!

Frode Jahren
Frode Jahren

I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det også frem at det skal gjennomføres en endring av finansieringssystemet som gjør at de langvarige og kronisk syke skal prioriteres.

At 235 000 står uten fastlege er en helt uholdbar situasjon. For mange av LHLs medlemmer er tett og nær oppfølging av fastlegen helt avgjørende for et velfungerende liv, og vi vet at kronisk syke er de som lider hardest i denne krisen. Det er derfor positivt at regjeringen nå legger opp til at disse pasientene skal prioriteres i finansieringssystemet. LHL kommer til å følge dette tett også fremover, sier Jahren.