Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Afasiforbundet blir en del av LHL

Fra 1. januar 2023 slås LHL og Afasiforbundet i Norge sammen. Afasiforbundet blir en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Sammenslåing vil styrke tilbudet for mennesker med afasi og deres pårørende.

Dette er klart etter vedtak på ekstraordinært landsmøte i Afasiforbundet tirsdag 13. september. LHL godkjente for sin del sammenslåingen på landsmøtet i juni.

306781233_10228707206054427_5426318016092525704_n.jpg
Fra ekstraordinært landsmøte i Afasiforbundet. Fra venstre: Tommy Skar (LHL), Yngve Seterås, Marianne Brodin, Eivind Dybendal, Ingjerd Haukeland og Trond Børseth.

LHL som allerede er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, kan dermed styrke sitt samlede tilbud til disse, og til personer med annen ervervet hjerneskade.

Vi slår oss nå sammen med en organisasjon som har stor organisatorisk og interessepolitisk tyngde. Avgjørende for oss er at dagens tilbud ikke bare kan videreføres, men også styrkes med nye.

Yngve Seterås, styreleder Afasiforbundet
Yngve Seterås, styreleder Afasiforbundet

I praksis innebærer sammenslåingen at LHL sentralt organiserer sitt arbeid på hjernehelseområdet i enheten LHL Hjerneslag og Afasi.

 

LHL Hjerneslag og Afasi logo

 

Videre skal LHL blant annet styrke seg ved å etablere eget rådgivning- og likepersontilbud på afasi. Hjernehelse- og hjerneslagmagasinet SlagNytt og Afasiposten slås sammen. Afasiforbundets fagråd videreføres. Forbundets foreninger som ønsker å fortsette som egne foreninger, vil kunne gjøre det, samtidig som alle LHLs lokallag også er lokallag for mennesker med afasi og deres pårørende. Interessepolitisk vil arbeidet med å styrke logopeddekningen intensiveres.

Selv om den formelle sammenslåingen skjer først ved årsskiftet, vil LHL Hjerneslag og Afasiforbundet allerede fra nå opptre mer samlet og koordinert enn tidligere.

Generalsekretær Frode Jahren i LHL er glad for tilliten fra Afasiforbundet.

Dette styrker afasisaken i Norge. Afasiforbundet tilfører oss viktig kompetanse.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL
Frode Jahren, generalsekretær i LHL