Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Digital støtte for slagrammede

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering, isolasjon og usikkerhet for mange slagrammede og deres pårørende. Nå utvikles digitale verktøy som skal gjøre det lettere å håndtere utfordringer etter ervervet hjerneskade.

For mange slagrammede og deres pårørende har koronapandemien skapt mange utfordringer på hjemmebane. For de med barn og ungdommer så har skole- og fritidsaktiviteter blitt flyttet til hjemmearenaen. Det er en ekstra belastning for disse familiene, siden den som er rammet trenger trening og hvile. Humørsvingninger, sinne og overfølsomhet for lyd/støy, er eksempler på utfordringer som kanskje har forsterket seg for noen i denne perioden.  

Mange brukere ønsker veiledning til hvordan de best kan takle den nye hverdagen. Derfor har LHL Hjerneslag og samarbeidspartnerne Stavanger universitetssjukehus og LHL hjerneslag Ung Rogaland, takket være støtte fra Stiftelsen Dam, nå laget digitale støttende verktøy som skal gjøre det lettere å håndtere utfordringer i hverdagen etter hjerneslag og ervervet hjerneskade.

- Prosjektet har bakgrunn i at slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørende har behov for mer informasjon og tips til øvelser og mestringsteknikker. Restriksjoner som følge av koronapandemien har gjort at det ikke har vært mulig å møtes fysisk. Det har økt behovet for å nå disse gruppene på andre måter. Dessuten er digital veiledning en måte å nå flere på, og en måte å nå også de som av ulike årsaker ikke kan møte opp på et temamøte eller en treningsaktivitet selv om restriksjonene lempes på eller forsvinner, sier generalsekretær i LHL Hjerneslag og prosjektleder for Digital Støtte, Tommy Skar.

De digitale verktøyene 

Det skal lages animasjonsfilm som viser egentrening i hverdagsaktivitet, og en digital brosjyre om samme tema. 

- Her samarbeider MNFF spesialist i nevrologisk fysioterapi Margrethe Traa, AFMR Lassa, Stavanger universitetssjukehus og LHL Hjerneslag med selskapet Melvær & Co. Filmen og brosjyren vil inneholde illustrasjoner og animerte illustrasjoner av personer som demonstrerer øvelser. Videoene og podkastene skal inneholde temaer som er viktige for målgruppene. Disse skal bidra til informasjon og tips og råd, så konkret som mulig, om hvordan mestre hverdagen med ulike utfordringer. Stikkord her er familieliv, kognitive utfordringer, psykisk helse m.m. Både likepersoner og fagpersoner vil delta i dette arbeidet. Produsent er Marius Harlem, sier Skar.

Brukernes utfordringer

Ifølge Skar har alle aktiviteter og tiltak LHL og LHL Hjerneslag er involvert i, utgangspunkt i brukernes utfordringer, behov og erfaringer. 

- Sammen med fagpersoner utvikler vi gode tilbud for målgruppene. Arbeidet med egentreningsprogrammet, i form av animasjonsfilm og tekst, ledes av MNFF spesialist i nevrologisk fysioterapi Margrethe Traa ved Stavanger universitetssykehus, som bygger på sin erfaring med aktuelle brukergrupper. Video -og podkast-produksjonen ledes av leder i LHL Hjerneslag Ung Rogaland, Lin Iren Giske Andersen. LHL Hjerneslag Ung Rogaland er et av landets største og mest aktive lokallag for slagrammede og pårørende, sier han.

Lettere å håndtere en krevende hverdag

Digital støtte skal bidra til å lettere håndtere utfordringer knyttet til ervervet hjerneskade.

Alt som produseres har utgangspunkt i brukernes utfordringer og behov, og fagpersoner og brukere samarbeider om å utvikle tilbudene. Det som produseres vil rett og slett oppleves som relevant, nært og "matnyttig", og ikke minst tilgjengelig og anvendelig, sier Skar.

 Dette vil og komme de pårørende til gode.

- Hjelp til slagrammede og personer med ervervet hjerneskade avlaster pårørende. Utfordringer som de med skader opplever, blir også en del av hverdagen til de pårørende. Noen av videoene eller podkastene vil ha pårørende som primærmålgruppe, forteller han.

Ifølge Skar vil dette materialet også kunne brukes etter at koronaepedemien er over.

- Filmer, brosjyre, videoer og podkaster som nå produseres har levetid uavhengig av koronapandemien. Produksjonen av de ulike verktøyene er i full gang og vil lanseres så raskt de er klare. 

Ifølge Skar vil mange allerede etter sommerferien få nyte godt av disse tilbudene.

- Som Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende vil vi nå mange i målgruppen. Dessuten har vi et hjernehelse -og hjerneslagmagasin, SlagNytt, som vil bringe omtale av dette til alle landets slagenheter og rehabiliteringsinstitusjoner. Bare LHL Hjerneslag alene har over 14 000 følgere på Facebook, som vil brukes i markedsføringen av tilbudene. Og ikke minst samarbeider vi med andre organisasjoner og fagpersoner som vil opplyse om disse etterlengtede tilbudene. Vi har tro på at disse verktøyene kan avhjelpe den slagrammede og familien i en krevende situasjon slik at de får en lettere hverdag både under og etter korona-pandemien, avslutter Skar.