Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Tannlege ser på røntgenbilder av tenner
Foto: Jonathan Borba, Unsplash

For en likestilt og likeverdig tannhelsetjeneste

Tannhelseutvalget gjennomfører en helhetlig gjennomgang av tannhelsefeltet og skal overlevere rapport til regjeringen før sommeren. LHL har i vårt innspill fremhevet usikkerheten og merbelastningen som dagens system medfører for pasienter med kroniske sykdommer, og vi gir støtte til en tannhelsetjeneste likestilt med andre helsetjenester som tilbyr likeverdige tilbud i hele landet.

I dag må voksne fra 25 år og over i hovedsak betale tannlegeregningen selv, og brorparten av behandlingen skjer nå i privat sektor. Fordi tannhelsetjenester ikke er likestilte med andre offentlige helsetjenester, er kostnadene ofte en barriere for at pasienten selv oppsøker jevnlig tannhelsekontroll og tannbehandling som kan avdekke problemer tidlig. Når forebygging av dårlig tannhelse svekkes, vil den enkelte også få uforutsette utgifter når ulempen først oppstår.

Tannhelseutvalget

Mange av LHLs pasientgrupper har kroniske tilstander som i alvorlige tilfeller forverres av dårlig tannhelse. Selv om enkelte grupper får deler av utgiftene dekket av folketrygden via Helfo, erfarer vi at det er ulike tolkninger av regelverket og forskjeller i praksis. Det er tannlegen / tannpleieren som vurderer om pasienten kan ha rett til stønad, og bevisbyrden blir dermed skjevfordelt. Der behandleren ikke har direkte oppgjør, risikerer pasienten å måtte legge ut for hele behandlingen selv.

Dårlig tannhelse medfører en økt helserisiko for alle, men i dag er det særlig de kronisk syke som blir vanskeligstilte. LHL kjemper for en tannhelsetjeneste likestilt med andre helsetjenester som tilbyr likeverdige tilbud i hele Norge og sikrer god, helhetlig oppfølging av helsen.

Mari Larsen, generalsekretær i LHL
Mari Larsen, generalsekretær i LHL

Det er avgjørende for pasienter å oppleve trygghet, forutsigbarhet og god oppfølging i helsetjenester som ser det helhetlige mennesket. Tennene og munnhulen er en del av kroppen, og derfor må tannhelsen også følges opp med resten av helsen tatt i betraktning, og omvendt. Slik systemet er satt opp i dag, vil det være vanskelig å kunne imøtekomme fremtidens behov der flere eldre i befolkningen vil beholde tennene livet ut, parallelt med at flere i aldersgruppen vil utvikle kroniske sykdommer.

LHL støtter derfor regjeringens mål om å gradvis utvide den offentlige tannhelsetjenesten slik at den blir likestilt med andre helsetjenester på sikt, og forventer at planleggingen for en likestilt tannhelsetjeneste svarer ut fremtidens demografiske utviklinger og framskrevne helseutfordringer.