Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ingvild Kjerkol på LHL Landsmøte
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol talte på landsmøtet

- Min viktigste prioritet som helse- og omsorgsminister er å styrke vår felles helsetjeneste. Den som sikrer både unge og gamle god helsehjelp uansett hvem du er eller hvor du bor! Alle de stedene en felles helsetjeneste er for å hjelpe folk og møte folk, der finnes det også et lokalt LHL lag.

Ifølge helse- og omsorgsministeren så skal ressursene brukes på gode helsetjenester for alle, fremfor et mer privatisert Norge.

– Vi mener at veien til mål er gjennom rask tilgang til gode pasientforløp i hele landet gjennom de breie folkehelsetiltakene og et godt rehabiliteringstilbud. 

En stor undersøkelse fra Commonwealth fund report kalt Mirror mirror viste at Norge kom best ut i verden på helsetjenester, men vi er ikke så bra på gode sammenhengene pasientforløp.Det vil jeg og regjeringen jobbe med. Vi har en vei å gå for å sikre et godt pasientforløp mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

 Å få til en bærekraftig fastlegeordning er en forutsetning for å få til gode pasientforløp.  Jeg kan forsikre dere om at den situasjonen vi nå står i tar jeg på alvor!

Kjerol vil sikre gode almennlegeordninger over hele landet gjennom en bærekraftig ordning som også rekrutterer unge leger, samtidig som vi klarer å beholde de erfarne.

– For meg er utjevning av sosiale helseforskjeller kjempeviktig. Vi må tenke folkehelse i alt vi jobber med og ikke minst at vi prioriterer forebygging av sykdom, både i kommunen men også i spesialisthelsetjenesten.

Og løfte folkehelsearbeidet med politisk trøkk håper jeg bidrar til å nå FNs bærekraftsmål om god helse og livskvalitet til alle.

Rehabilitering, læring og mestring er viktige stikkord i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste.

Vi mener at alle som trenger rehabilitering skal få et faglig godt tilbud tilpasset den enkeltes behov.  

Se hele talen her: