Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Sesongen er her - vaksiner deg mot influensa!

For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg, og spesielt barn og voksne med enkelte kroniske sykdommer bør ta influensavaksine hvert år. Les mer om influensavaksinen her!

Husk å vaksinere deg 

Nå har årets influensavaksine kommet. I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør derfor vaksinere deg i god tid for å være best mulig beskyttet, spesielt om du er en del av utvalgte utsatte grupper.

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40). Se fullstendig liste under. 

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 1. Alle fra fylte 65 år

 2. Beboere i sykehjem og aldersboliger

 3. Barn og voksne med:
  - Diabetes mellitus, type 1 og 2
  - Kronisk luftveissykdom
  - Kronisk hjerte- og karsykdom
  - Kronisk leversvikt
  - Kronisk nyresvikt
  - Kkronisk nevrologisk sykdom eller skade
  - Nedsatt immunforsvar
  - Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  - Annen alvorlig eller kronisk sykdom
 4. Gravide fra 12. svangerskapsuke

 

Hvorfor vaksinere seg?

Influensavaksinen kan beskytte mange av disse. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig.

Hjerte- og karsykdom mer utsatt enn andre

Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Graviditet og influensa

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Hva beskytter vaksinen mot?

Vaksine mot sesonginfluensa beskytter mot flere ulike typer influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke de samme tilsetningsstoffene som pandemivaksinen (Pandemrix). Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

Spør legen din eller benytt deg av vaksinasjonsdagene i kommunen hvis det arrangeres slike der du bor. Hvilke vaksiner har jeg tatt? Du kan få influensavaksinasjonen registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Flere opplysningene finner du på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Ønsker du mer informasjon? Spør gjerne legen din. Se også Folkehelseinstiuttets nettsider: www.fhi.no/influensa

Få nyhetsbrev fra LHL

Her kan du lese nytt om fysisk aktivitet og helse, kosthold, korona, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Ved å registrere din e-post samtykker du til at LHL kan sende deg nyhetsbrev. Vi bruker ikke din e-postadresse til noe annet enn dette.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern
Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrev. Les om MailChimp og personvern.