Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ungdom som lager mat sammen
Foto: LHL

Ingen utjevning uten helse

Regjeringen jobber med en ny stortingsmelding for at alle barn og unge skal få like gode muligheter gjennom oppveksten. I LHLs innspill er vi tydelige – folkehelsetiltak rettet mot barn og unge gir god helse livet ut, og helse er nøkkelen til sosial utjevning og mobilitet.

Samfunnets bærekraft avhenger av at vi prioriterer fremtidens generasjoner og tenker bredt, langsiktig og helhetlig. Hvis regjeringen skal lykkes i arbeidet med å redusere økonomiske forskjeller og øke sosial mobilitet, må barn og unge i hele landet få like gode utgangspunkt for god helse i barndommen. LHL løfter frem tre viktige innsatsområder i dette arbeidet.

Fysisk aktivitet, sunne kosthold og en oppvekst fri for tobakk og nikotin må prioriteres, fordi vi ikke vil lykkes uten å ta tak i sosiale helseforskjeller, sier Mari Larsen, generalsekretær i LHL.

I Norge har minst en av fem barn overvekt eller fedme, fordi de vokser opp i et samfunn som fremmer inaktivitet og usunne kosthold. Overvekt og fedme gir direkte utslag på helsen og senere sykdomsutvikling, med konsekvenser for deltakelse i samfunnet og livskvaliteten. For å snu utviklingen, anbefaler vi tiltakene nedenfor for mer aktivitet og bedre kosthold.

 • Daglig fysisk aktivitet innføres i skolen
 • Sunn og gratis skolemat innføres i skolen.
 • Mat- og helsefaget styrkes i teori og praksis.
 • Moms for frukt, grønnsaker og fisk kuttes.
 • Tiltak for inkludering i frivillighetens aktiviteter styrkes.
 • Hovedtiltakene som ekspertgruppen for kostnadseffektive, utjevnende kostholdstiltak la frem i januar 2024 følges opp i praksis:
  1. Gratis frukt og grønt til barn og unge.
  2. Avgift på sukkerholdig drikke.
  3. Forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke til barn og unge.
  4. Obligatorisk matmerking.
  5. Reformulering og redusert porsjonsstørrelse.
LHL-FAKTA

LHL forventer at et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge forskriftsfestes av regjeringen innen utgangen av 2024, i tråd med stortingets vedtak.

I innspillet er vi også tydelige om vårt ønske om at regjeringen tar deres egen ambisjon om en generasjon fri for tobakk og nikotin på alvor. Ifølge FNs barnekonvensjon har barn og unge rett på beskyttelse, og da må de sikres en oppvekst i miljøer som ikke bidrar til at de blir brukere av tobakk og nikotin. Gjeldende forbud i skolen må innføres og LHL anbefaler i tillegg å innføre nye tobakks- og nikotinfrie soner. Da kan skoleområder, så vel som andre offentlige arenaer, etablere og fremme tydelige normer om et tobakks- og nikotinfritt liv.

Hvis vi skal lykkes, må større deler av samfunnet bli med i en felles dugnad som sikrer vår fremtid.