Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Konsentrert lungerehabilitering med digital oppfølging for personer med kols

I samarbeid med LHL søkte og mottok Helse i Hardanger i Øystese midler fra Stiftelsen Dam for å prøve ut et helt nytt gruppekonsept for konsentrert lungerehabilitering for personer med kols. Tilbakemeldinger fra pasientene som så langt har vært deltakere i prosjektet er overveldende positive.

Helse i Hardanger legger til rette for at pasienter med kroniske helseplager skal få høgkompetent tverrfaglig hjelp til å formulere skreddersydde behandlingsmål hvor den enkelte i alle steg tar del i sitt eget helseendringsprosjekt.

Behandlingen er lagt opp i 3 faser:

 1. Forberede
  Poliklinisk utredning og kartlegging av helseplagene.

 2. Endring
  Konsentrert rehabilitering med 3-4 påfølgende dagers opphold i Øystese. Tverrfaglig behandling i gruppe med inntil 10 personer.

 3. Vedlikehold
  I denne fasen innføres endringene i hverdagen med mål om varig endring.

Deltakerne følges opp i 12 måneder, primært digitalt.

Forutsetning for kunne få behandling ved Helse i Hardanger:

 • Må ha diagnosen kols etter gjeldende kriterier
 • Må være selvhjulpen i dagliglivet. Tilbudet ved Helse i Hardanger er poliklinisk og behandlingspersonell er ikke tilgjengelig på ettermiddag-/kveldstid.
 • Kunne gå en etasje med trapp og korridor.
 • Må ønske å øke funksjonsnivået i hverdagen.
 • Må eie og kunne betjene smarttelefon.
 • Ikke ha tilleggssykdommer som vanskeliggjør deltakelse i behandlingen.
 • Tilbudet er for deltakere tilhørende Helse Vest, og det forutsettes at deltakerne kan reise til undersøkelse i Øystese en gang før og inntil 3 ganger etter behandlingen.

For mer informasjon om tilbudet ved Helse i Hardanger, se https://www.helseihardanger.no/

Dersom du tenker at dette kan være noe for deg, kan fastlegen eller annen behandlende lege sende elektronisk henvisning til Lungeavdelingen, Helse Bergen.

Her er lenke til henvisningsskjema

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM