Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kronisk syke skal prioriteres i fastlegetilskuddet

Regjeringen la i dag frem en styrking av basistilskuddet for fastlegene. Målet er å frigjøre tid slik at fastleger med pasienter med store behov skal følges tettere opp. Ordningen styrkes med 720 millioner kroner årlig.

Helse- og omsorgsministeren presenterte endringene i basistilskuddet under en pressekonferanse i dag. Dette er et av flere varslede tiltak for løse fastlegekrisen. 218 000 personer står i dag uten fastlege, og pasienter med kroniske lidelser rammes i dag av fastlegenes krevende arbeidsdag. LHL jobber derfor mye opp mot nasjonale myndigheter for å få kraftfulle tiltak for å sikre ordningen.

LHL håper dette bedrer situasjonen for kronikere

Pasienter med kroniske lidelser har behov for tett oppfølging og at fastlegen kan sette av god tid til den enkelte pasient. I dag opplever mange at det er begrenset med tid under en konsultasjon.

Fastlegeordningen er i krise. Dette rammer de kronisk syke hardt, og LHL er glad for at regjeringen nå tar grep. Vi håper at kronisk syke gjennom dette kan få tettere oppfølging av pasientene.

Vi vet at flere av våre medlemmer rammes av mangelen på fastleger, og at det er et stort arbeidspress på fastlegene. Om endringen i tilskuddsordningen bidrar til å rette på dette er LHL positive til endringene. Så minner vi om at dette bare må være starten på en forbedret fastlegetjeneste.

Dette er et enkelttiltak, og vi i LHL forventer at det kommer mer fremover. Vi venter nå på at det nedsatte ekspertutvalget finner helhetlige løsninger på fastlegekrisen, og at regjeringen følger opp med kraftfulle grep. Dagens tiltak er ikke nok for å løse krisen som pasientene står i.

Med den nye modellen som nå er lagt frem vil fastlegene få et høyere basistilskudd, men formålet er at de fastlegene som har pasientgrupper som trenger mer tid med sin lege skal komme bedre ut. For LHL sine pasientgrupper kan dette bidra til økt trygghet. Ekspertutvalget som skal komme med flere tiltak for en forbedret fastlegeordning skal legge frem sitt arbeid senere i år. Det er noe LHL vil følge opp videre.

Her er mer informasjon om dagens nyhet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienttilpasset-basistilskudd-innfores-fra-1.-mai/id2966476/