Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Hjerterehabiliteringsseminaret 2018

Kun en av tre får tilbud om hjerterehabilitering

– Nok et alvorlig løftebrudd fra landets helsepolitikere.

– Til tross for sterke politiske løfter i lang tid skjer det ingenting. Vi har blitt lovet et løft for rehabilitering, alt vi har fått er nok et løftebrudd, sa Frode Jahren, generalsekretær under Hjerterehabiliteringsseminaret 2018.

Hjerterehabiliteringsseminaret 2018 i regi av Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst, ble fredag 28. september arrangert med fullstappet sal i det flunkende nye og topp moderne LHL-sykehuset Gardermoen, som er en av landets største hjertesentra i Norge, med både utredning, behandling og rehabilitering av hjertesyke.

Seminaret hadde over 80 deltakere inkludert innledere fra en rekke sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, kommuner og legesentre, fra rundt om i landet. Seminaret berørte temaer som teknologi, trening, alkohol og ble avrundet med en paneldebatt om pasientforløp for hjertepasienter.

Alvorlig

– Det er bred faglig enighet om at hjerterehabilitering har svært god effekt. Det er derfor en alvorlig svikt fra myndighetenes side at snaue 30 prosent av hjertepasientene får tilbud om rehabilitering, understreker Frode Jahren, som representerer landets største helseaktør for hjertesyke, LHL.

Sykehusdirektør Siri Skumlien ønsket deltakerne velkommen med en kort innledning om det nye sykehuset, sentralt plassert ved naturområdet Nordbytjernet i Jessheim, og med kort vei til landets hovedflyplass.

Sykehusdirektør Siri Skumlien ønsket deltakerne velkommen

Fortsatt stort hjertesykehus

Siri Skumlien viser til at LHL-sykehuset har større kapasitet enn Glittre og Feiring, selv om bygningsmassen er mindre enn disse to stedene til sammen.

– Vi har et bygg der vi jobber tettere og mer på tvers, til det beste for pasientene. Vi faser i 2018 ut hjertekirurgi, men vi er – og kommer til å være i fortsettelsen – et av landets største hjertesentra, innen kardiologisk hjertebehandling, understreket Skumlien.

Siri Skumlien redegjorde videre for LHL-sykehusets klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, som har omfattende tilbud innen hjerterehabilitering, lungerehabilitering og også innen kreftrehabilitering.

– Vi har en omfattende hjertepoliklinikk som er kvalifisert under fritt behandlingsvalg. Det betyr at hjertepasienter ikke trenger å stå i hjertekø andre steder. De kan behandles her, sa Skumlien.

Nye pasientgrupper

LHL-sykehuset har nylig inngått en omfattende anbudsavtale med Helse Sør-Øst om behandling av nye pasientgrupper, blant annet innen søvnproblemer, kirurgisk behandling av hender, føtter, åreknutekirurgi, i tillegg til at LHL-sykehuset tilbyr behandling av rygg, ankel, skulder, prolapser, plastisk kirurgi (overflødig hud) og gynekologi, i tillegg til proteser, hofter og kne.