Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL-applaus til regjeringens sykehusgrep

I går holdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol årets sykehustale, hvor hun presenterte betydelige endringer i sykehusfinansieringen.

Mari Larsen, generalsekretær i LHL

LHL har jobbet for å få til nettopp disse endringene i finansieringsmodellen for sykehusene. Vi applauderer at regjeringen tar flere og store strukturelle grep. Dette vil bidra til å avhjelpe det presset sykehusene nå opplever på å kutte i budsjettene.

Mari Larsen, generalsekretær i LHL

Regjeringen gjør disse tiltakene i finansieringen av helseforetakene:  

 1. Slutt på årlige effektiviseringskutt og full demografisk dekning (fra 2025):
  • - Regjeringen foreslår å avslutte de årlige effektiviseringskuttene som har vedvart i 15 år, og sikre nå 100 % dekning for demografiske behov
  • - Øke andelen av rammefinansiering for å prioritere essensielle funksjoner i sykehusfinansieringen.
 2. Gjeninnføring av en mer gunstig rentemodell:
  • - Regjeringen støtter tilbakeføringen til rentemodellen som eksisterte før 2018, noe som vil medføre betydelige besparelser for sykehusene over lånets løpetid.
 3. Redusert krav til egenkapital:
  • - Regjeringen signaliserer at lånedelen i nye prosjekter kan utgjøre opptil 90 % av styringsrammen, noe som letter byrden på egenkapitalen.

Disse tiltakene har LHL de siste årene foreslått både i sine innspill til de årlige statsbudsjettene, samt i innspill til Sykehusutvalget og regjeringens arbeid med ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Avgjørelsen om å avslutte årlige effektiviseringskutt, gi bedre rentebetingelser og redusere egenkapitalkravet er et betydelig skritt for å sikre tilstrekkelig finansiering for sykehusene, noe som til syvende og sist vil bidra til å gå pasientene bedre behandling og oppfølging, sier Larsen.

LHL påpeker at helsetjenesten i Norge står ovenfor flere store utfordringer, der en aldrende befolkning og mangelen på personer med helsefaglig kompetansene er den aller største. Organisasjonen ser derfor frem til regjeringen i neste måned skal presentere Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Tiltakene ministeren nå har presentert er et riktig og viktig skritt på vegen mot å bedre sykehusene situasjon, men det løser ikke den krisen vi står ovenfor med mangel på helsepersonell. Vi forventer og ser frem til nye og kraftfulle grep fra regjeringen, og håper Stortinget samlet kan vedta tverrpolitiske løsninger som kan gi pasienter og ansatte forutsigbarhet og trygghet for fremtiden, avslutter Larsen.

Kilde

Sykehustalen 2024: Helse- og omsorgsministerens uttrykte klare forventninger til sykehusene i 2024 – og varslet en betydelig styrking av sykehusøkonomien de neste årene (regjeringen.no)