Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Fysioterapeut med pasient på rehabilitering
Foto: Shutterstock

LHL: Knusende rapport fra Riksrevisjonen om rehabilitering

I dag har Riksrevisjonen levert en forvaltningsrapport om norsk rehabiliteringstjeneste. Etter 12 år uten en slik gjennomgang, er konklusjonen klar og urovekkende: Norge svikter når det gjelder å sikre tilstrekkelige rehabiliteringstjenester for de som trenger det mest.

Mari Larsen, generalsekretær i LHL, uttrykker dyp bekymring i lys av rapportens funn. Hun peker på den avgjørende betydningen av god rehabilitering for å oppnå et godt liv etter sykdom eller akutte hendelser.

LHL har over lang tid påpekt at rehabilitering har vært et forsømt område, og Riksrevisjonens rapport i dag bekrefter dette, sier Larsen.

Rapporten avdekker flere punkter som krever umiddelbare handlinger fra politikerne. Hovedkonklusjonen er at det er kritikkverdige at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre at pasienter får den nødvendige rehabiliteringen. Larsen understreker behovet for handling.

Nå krever LHL at politikerne slutter å bare snakke om viktigheten av rehabilitering, men at de begynner å handle, sier Larsen.

Konklusjoner

  • Mange pasienter får ikke de rehabiliteringstjenestene de har behov for av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

  • Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fungerer flere steder ikke til det beste for pasientene.

  • Der det er svakheter i rehabiliteringstjenestene får dette store konsekvenser for pasientenes helse, arbeidsevne, familieliv og fritid.

  • Styringen av rehabiliteringstjenestene er mangelfull på alle nivåer.

Medlemmene i LHL opplever daglig de negative konsekvensene av manglende rehabiliteringstjenester, noe som direkte påvirker deres livskvalitet. Dette er en uakseptabel situasjon som politikerne ikke kan overse.

Nå trenger Norge en helhetlig rehabiliteringsreform, og understreker behovet for en koordinert og omfattende tilnærming for å forbedre tjenestene.

Mari Larsen, generalsekretær LHL
Mari Larsen, generalsekretær LHL

For mange er hverdagsaktiviteter som å dra på ferie, spille fotball med barna eller gå på jobb en selvfølge. Men for de som har vært rammet av for eksempel hjerneslag, kan dette virke som en fjern drøm. Larsen påpeker at for å gi disse menneskene den samme livskvaliteten som resten av befolkningen, må rehabiliteringstjenestene få et betydelig løft.

Rapporten fra Riksrevisjonen gir et tydelig signal til politikerne om at status quo ikke er akseptabelt når det gjelder rehabiliteringstjenester. 

LHL vil fortsette å jobbe for å sikre at alle pasienter får den rehabiliteringen de trenger for å gjenopprette sin selvstendighet, deltakelse og livskvalitet etter sykdom eller skade, sier Larsen.

  • Over 85 prosent av kommunene mangler lovpålagt kompetanse i rehabiliteringsarbeidet.

  • Bare hver fjerde kommune har alle de anbefalte rehabiliteringstjenestene tilgjengelig for sine innbyggere.

  • Mer enn halvparten av kommunene synes det er vanskelig å gi gode rehabiliteringstjenester.

  • Det har i flere år vært store forskjeller mellom helseregionene når det gjelder hvor mange pasienter som mottar spesialisert rehabilitering.

  • Undersøkelsen viser at 3 av 20 helseforetak ikke har avsatt noen ressurser til arbeidet med koordinerende enhet, og at bare 4 av de 20 koordinerende enhetene bruker ett årsverk eller mer på denne enheten.

  • Ordningene med individuell plan og koordinator brukes lite.

 

Kilde

Rapporten kan leses her: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2023-2024/rehabilitering-i-helse-og-omsorgstjenestene/