Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ung gutt med mobil
Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke, Pixabay / Gerd Altmann, Pixabay

Nå må barn og unge beskyttes mot usunn markedsføring

Fredag denne uken kommer den nye Folkehelsemeldingen, som peker vei for regjeringens forebyggende helsearbeid. LHL mener regjeringen kan bevise at de prioriterer helsen til de mest sårbare ved å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunne produkter gjennom konkrete tiltak i meldingen.

Markedsføring rettet mot barn og unge innebærer en rekke grep som skal fremme salg av et produkt i denne målgruppen. Dette skjer gjerne i form av, plassering av produktet i butikken, sponsing av kjente profiler med innflytelse, eller gjennom konkurranser og/eller annet innhold på TV, i kino eller sosiale medier.

Aktiviteter som markedsfører usunn mat og drikke er spesielt problematiske når de er direkte rettet mot barn og unge, som er mer sårbare for 1:1 reklamebudskap enn voksne. Forskning peker på en klar sammenheng mellom markedsføring og barn og unges forbruk av slike produkter.

Et høyt inntak av usunn mat og drikke kan medføre store helsekonsekvenser, og i dag er bransjen alt for dårlig til å skåne barn og unge mot markedsføring av disse produktene. Her må regjeringen sørge for strengere regulering.

Overvekt og fedme gir negative effekter på både kort og lang sikt, eksempelvis høyere risiko for hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager, type 2-diabetes, astma, samt psykiske utfordringer. For barn og unge innebærer overvekt og fedme også en høyere sannsynlighet for å ha overvekt og fedme som voksne, og de helseeffektene dette innebærer.

I dag har mat- og drikkeindustrien en selvreguleringsordning – Matvarebransjens faglige utvalg (MFU) – som er basert på selvjustis etter egendefinerte retningslinjer. Ordningen har betydelige svakheter. I MFUs retningslinjer er det en 13 års aldersgrense som gjelder for beskyttelse av barn mot markedsføring – og dette er altfor lavt. Ordningen er heller ikke tilpasset til å håndtere uønsket markedsføring rettet mot barn og unge på digitale flater. Dette er problematisk da fremveksten av digitale og sosiale medier har skapt mange nye og stadig flere kanaler hvor markedsføringen utøves. Samtidig er det kun et fåtall av foreldre som kjenner til MFU og ordningens klagemekanisme.

En ny studie tyder på at over halvparten av verdens befolkning risikerer å lide av overvekt eller fedme innen 2035. Blant annet vil forekomsten av overvekt blant barn doble globalt. I dag har allerede mellom 15–21 prosent av norske barn og ungdom overvekt og fedme.

Tiden er inne for konkrete folkehelsegrep som kan beskytte barn og unge fra reklamepresset de utsettes for slik at de kan ta sunnere valg og sikres god helse gjennom oppveksten.

Kilde

https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/