Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Norsk Folkehjelp + LHL Førstehjelp

Norsk Folkehjelp og LHL inngår samarbeid om førstehjelp

Norsk Folkehjelp og LHL inngår en samarbeidsavtale for førstehjelpsutstyr, redningsutstyr, hjertestartere og tilhørende forbruksmateriell.

Dette er en viktig avtale for å sikre gode produkter og effektiv levering til blant annet personell i operativ tjeneste, sier Ola Lislien, seksjonsleder Førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp og LHL, som er to av Norges ledende ideelle organisasjoner, har nå signert en samarbeidsavtale. Avtalen omfatter at LHL, gjennom sin avdeling LHL Førstehjelp, skal drifte Norsk Folkehjelp sin nettbutikk med tilhørende lager og logistikktjenester for førstehjelpsutstyr. Avtalen omfatter Norsk Folkehjelp sitt sentrale ledd og for alle lokallag.

Norsk Folkehjelp sin nettbutikk

 

Ola Lislien, seksjonsleder Førstehjelp og redningstjeneste, Norsk Folkehjelp

Avtalen med LHL vil gi gunstige fordeler til alle våre medlemmer og god fleksibilitet rundt nye produkter og behov i organisasjonen. Vi samarbeider om en god og bærekraftig løsning for begge organisasjoner. Fokuset er først og fremst på å sikre gode produkter og effektiv levering til våre lokallag og mannskaper i operativ tjeneste, og vi gleder oss også til å kunne tilby gode kvalitetsprodukter til samarbeidspartnere og eksterne kunder.

Ola Lislien, seksjonsleder Førstehjelp og redningstjeneste, Norsk Folkehjelp

– Denne avtalen der to ideelle organisasjoner med mange likhetstrekk samarbeider tett, åpner muligheter for stordriftsfordeler som vil komme begge organisasjonene til nytte. LHL Førstehjelp har etablerte forsyningslinjer og egne agenturer på en rekke førstehjelpsvarer og har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Dette gjør LHL Førstehjelp i stand til å levere varer av god kvalitet til en riktig pris.

Vi i LHL Førstehjelp gleder oss til å bygge et langsiktig og kostnadseffektivt samarbeide til det beste for medlemmene i begge organisasjoner i årene som kommer.

John Olav Nicholson, leder LHL Førstehjelp
John Olav Nicholson, leder LHL Førstehjelp

Om LHL
LHL er en medlemsbasert og ideell pasientorganisasjon, med nærmere 54 000 medlemmer og 243 lokallag, 10 interessegrupper og 11 nettverk over hele landet. LHL Førstehjelp er en fullintegrert del av LHL. LHL Førstehjelp har blant annet oppmerksomhet på å bidra til økt overlevelse etter hjertestans, og er nå en ledende leverandør av hjertestartere i Norge.

Om Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp er en humanitær medlemsorganisasjon med aktivitetsområder både i Norge og internasjonalt. Organisasjonen har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp sin Førstehjelp og redningstjeneste er - med sine over 2 000 trente frivillige - i beredskap for samfunnet og en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Organisasjonens frivillige bidrar blant annet som søk- og redningsmannskap, førstehjelpere på ulike arrangementer eller som førstehjelpsinstruktører. Norsk Folkehjelp rykker ut på mer enn 450 lete- og redningsaksjoner hvert år.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Logo Norsk Folkehjelp

Ola Lislien
Seksjonsleder Førstehjelp og redningstjeneste, Norsk Folkehjelp
Telefon 93 29 89 96, e-post 


Logo LHL Førstehjelp

John Olav Nicholson
Leder LHL Førstehjelp, LHL
Telefon 48 16 89 40, e-post