Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Fra workshop med UiB, LHL og LHL Bergen

Nytt kostholdsverktøy utvikles sammen med LHL

Denne uken deltok medlemmer av LHL Bergen på workshop for å bidra til brukermedvirkning i prosjektet Food4HealthyLife. Innspillene tas med videre i arbeidet med å utvikle en kostholdskalkulator til en app som enkelt kan brukes på mobiltelefonen.

God ernæring og sunne kosthold er avgjørende for god helse, med betydning for hvor lenge man lever og ens livskvalitet. Globalt knyttes usunt kosthold til 11 millioner dødsfall og 255 millioner tapte leveår årlig. Disse er ofte relaterte til hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Dette er òg en betydelig utfordring i Norge, hvor usunt kosthold og fysisk inaktivitet øker forekomsten av overvekt og fedme.

Helsedirektoratet anslår at befolkningen hvert år kan spare over 100 000 leveår ved å følge kostrådene.

Det er disse utfordringene som er bakteppet for at Food4HealthyLife ble igangsatt. I forskningsarbeidet så langt har forskergruppen lagd en kostholdskalkulator som viser hva personer kan forvente av helsegevinster ved ulike matvalg. Dette skal bli et lett tilgjengelig digitalt verktøy som gir informasjon om hvilke endringer man kan gjøre i kostholdet for å bedre helsen.

Food4HealthyLife er et internasjonalt forskningssamarbeid, som ledes av professor Lars T. Fadnes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen. Prosjektet har partnere ved Universitetet i Bologna (Italia), Universitetet i Glasgow (Skottland), Deakin University (Australia), Newcastle University (England), app-selskapet Vegiano Group (Norge) og LHL. Høsten 2023 ble prosjektet innvilget støtte for de neste tre årene av Stiftelsen Dam med LHL som søkerorganisasjon.

I tiden fremover skal prosjektgruppen videreutvikle kostholdskalkulatoren til et dataprogram som kan lastes ned og brukes på mobiltelefonen, en såkalt «mobilapplikasjon». Målet er at denne appen skal gi en god brukerreise som bidrar til gunstige kostholdsendringer, og den skal være enkel i bruk slik at flest mulig kan dra nytte av den som et verktøy i hverdagen. For å sikre at kostholdsverktøyet ivaretar formålet og brukernes behov og ønsker, er brukermedvirkningen en viktig del av prosessen.

LHL og Universitetet i Bergen inviterte 15 medlemmer fra LHL Bergen til å delta på workshop som del av et brukerpanel. Utvalget fikk innledende informasjon om prosjektet ved starten av dagen, deltok i gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Viktige spørsmål og gode innspill ble løftet frem på workshopen, særlig med fokus på pasientperspektivet. Deltakerne satte søkelys på behovet for tilpasninger til matallergier og interaksjoner mellom matvarer med enkelte legemidler. Det var også tydelig at blant annet et hverdagslig språkbruk, bruk av bilder videoer over tekst og god visuell utforming ble ansett som viktige faktorer for å sikre appens brukervennlighet.

For LHL er brukermedvirkning i forskning viktig. Da er det flott at våre pasientgrupper kan bidra med deres kunnskap og erfaringer tidlig i prosessen, særlig når dette skal bli et kostholdsverktøy for hele befolkningen.

Mari Larsen, generalsekretær i LHL
Mari Larsen, generalsekretær i LHL

Forskergruppen på Universitet i Bergen skal ta innspillene fra dagen videre sammen med alle andre samarbeidspartnerne. Disse skal se på tilbakemeldingene og vurdere hvilke tilpasninger som er mulige å gjennomføre i kostholdsappen. I løpet av det neste året håper gruppen at en pilotversjon skal være klar til testing, med nye muligheter for brukermedvirkning for medlemmer i LHL.