Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Psykisk helse
Foto: Shutterstock

Psykisk helse og kronisk sykdom

– Mange med kroniske lidelser sliter psykisk og deres behov blir ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– Bare det å venne seg til tanken på at livet har tatt en vending, og at du er syk for resten av livet, kan være en stor prøvelse. Mange plages av angst, angstanfall og depresjon som følge av at de har fått en kronisk sykdom, sier Jahren.

LHL har utdannet likepersoner som selv har hjerte- og/eller lungesykdom.

LHL mener at de psykiske plagene mennesker med kroniske sykdommer har, må tas mer på alvor.

– Psyken påvirkes av kroppslige funksjoner. Man kan ikke se psyke og soma som separate områder. Ved depresjon er kroppslige mekanismer sentrale, som endringer i signaloverføringer i hjernen. Vi vet at psykisk stress påvirker kroppens immunforsvar. Vi har behov for en mer human medisin, der mennesket behandles helhetlig og individuelt, sier Jahren.

Ett tiltak er bedre tilgang på lavterskeltilbud for å forebygge langvarig psykiske problemer hos mennesker med kroniske lidelser.

– Mange vil ha nytte av psykisk helsehjelp som retter oppmerksomhet mot mestring av en ny livssituasjon. Blant annet kan kognitiv terapi ha stor effekt, sier Jahren.

Generalsekretæren trekker også fram likepersonsarbeid som viktig for den enkeltes psykiske helse.

Hvis du blir rammet av en kronisk sykdom, kan det være til stor hjelp å prate med andre som har opplevd det samme. Her har LHL et godt tilbud som organiseres i våre lokallag. Vi har utdannet likepersoner som selv har hjerte- og/eller lungesykdom. De har erfaring med kronisk sykdom og har fått opplæring som gjør dem i stand til å snakke med andre som nettopp er blitt syke. Disse er ikke helsepersonell, men de er eksperter på å leve med sykdom, sier Jahren.

Mer informasjon om LHLs likepersonsarbeid finner du her