Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Agurtxane Concellon

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overtar LHL-sykehuset på Gardermoen

LHL har 1.11.2022 inngått avtale med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg om at de overtar den virksomheten som i dag drives ved LHL-sykehuset Gardermoen.

I tillegg overtar stiftelsen de to selskapene LHL Gardermoen Drift og LHL Gardermoen Eiendom.

Sykehuset heter nå Cathinka Guldbergs sykehus.

Bakgrunnen for salget av selskapene er at LHL ønsker å styrke egen rolle som en medlemsstyrt interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

Vi er svært tilfredse med å ha inngått en avtale med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg om overtagelse av LHL-sykehuset Gardermoen. Stiftelsen er en stor og tradisjonsrik aktør innen helsetjenester. Dette salget er bra både for pasienter, ansatte og LHL. 

Frode Jahren, LHL
Frode Jahren, LHL

– Vi tror at SDL har gode muligheter for å trygge og videreutvikle det gode tilbudet ved at de kan tilføre ytterligere aktivitet slik at kapasiteten i dette flotte sykehuset utnyttes maksimalt, sier Frode Jahren, LHL.

LHL er en ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer, 240 lokallag, intereressegrupper og nettverk.

– Ved dette salget følger vi opp vår strategi om å rendyrke LHL som en interesseorganisasjon, som skal tilby medlemmene gode tilbud og ta politiske kamper for bedre rettigheter og tjenestetilbud landet rundt. Salget bidrar til å frigjøre både økonomiske og menneskelige ressurser til dette viktige arbeidet, sier Jahren.

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg er i dag eier eller deleeier i en rekke ideelle virksomheter innenfor utdanning, helse og omsorg. Dette omfatter blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Lovisenberg Diakonale Høgskole AS og Lovisenberg Omsorg AS.

Alle de ansatte i de aktuelle selskapene vil bli omfattet av en virksomhetsoverdragelse fra 1. januar 2023.