Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Kvinne med smerter i hjertet
Foto: Shutterstock

Stor ulikhet i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp i Norge på Hjertesviktpoliklinikk

Faglig leder ved Norsk hjertesviktregister, Morten Grundtvig, mener antallet Hjertesviktpoliklinikker og sykepleierstillinger ved disse spesialpoliklinikkene må økes. Tall fra Norsk hjertesviktregister viser nemlig store ulikheten i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp ved de registrerte sykehusene.

– Det å følge opp hjertesyke etterleves ikke i sykehusene. Etter tverrfaglig oppfølging ved en Hjertesviktpoliklinikk får du bedre livskvalitet, overlevelsen blir bedre og du får færre innleggelser for hjertesvikt. Antall pasienter som møter i hvert enkelt helseforetak gjenspeiler hvor mange som følges opp. Har man få sykepleiere som driver med denne type poliklinikk, gir det oppfølging til færre pasienter, sier Grundtvig.

Farligere enn kreft

Ifølge undersøkelser fra Storbritannia er nye tilfeller av hjertesvikt mer hyppig enn nye tilfeller av de fire hyppigste krefttypene tilsammen (lunge, bryst, tykktarm og prostata). Allikevel er det mindre fokus på det og altfor få møter på de fleste Hjertepoliklinikkene hvor det er få sykepleierstillinger.

Hjertesvikt er farligere enn mange kreftformer, men får likevel mye mindre oppmerksomhet.

Hjertesvikt er økende i befolkningen fordi vi stadig blir eldre. En 80 år gammel mann i Norge i dag lever i gjennomsnitt 7 år. Har han hjertesvikt går det mye verre. Det samme gjelder kvinner. Gjennomsnittsalderen i hjertesviktregisteret er 70 år. Jeg vil at flere får bedre livskvalitet og økt overlevelse, sier Grundtvig.

Tverrfaglig oppfølging

Han ønsker at alle med hjertesvikt skal henvises til en Hjertesviktpoliklinikk hvor det gis tverrfaglig oppfølging.

– Alle som har nytte av det bør få tilbud. Det handler ikke bare om medikamenter og behandling, men også om det psykologiske. Trygghet er viktig for livskvaliteten. Det er angstdempende for pasienter å ha tilgang til en Hjertesviktpoliklinikk hvor man får opplæring og oppfølging som et pakkeforløp i tillegg til oppfølging fra fastlegen. Det er psykologisk gevinst i tillegg til at pasientene får det bedre fysisk og redusert risiko for død. Det å føle seg er godt ivaretatt er viktig og også angstdempende. Livskvaliteten kan endre seg betydelig når man får hjertesvikt.

Norge følger de europeiske anbefalingene til European Society of Cardiology (ESC), med den sterkeste anbefaling for oppfølging, klasse 1A angis som en tverrfaglig oppfølging.

– For å få det til må man få på plass flere hjertesviktsykepleiere.

Norge har 40 sykehus med Hjertesviktpoliklinikk, og 53 sykehus som tar imot hjerteinfarktpasienter. Det betyr at det er flere sykehus som burde hatt Hjertesviktpoliklinikk.

Vi vet jo at det er pasientgrunnlag. I Finnmark helseforetak finnes det ikke Hjertesviktpoliklinikk. Det er ikke godt nok. Konsekvensene av for få hjertesviktpoliklinikker er åpenbart at det er et stort antall personer som ikke får optimal behandling. Det er ikke godt nok å bare gå til en lege, sier han.

Må styrke tilbudet

Grundtvig tror årsaken til de store forskjellene er mangel på oppmerksomhet på hvor viktig det er.

– Vi ser at det er mer oppmerksomhet på hjertesvikt og det er økende med pasienter som kommer til poliklinikken, men det er ikke nok personell. Det etterleves ikke på sykehusenes side at de tar imot pasientene.

Hvis flere sykepleiere er tilgjengelig, så vil det kunne tas imot flere pasienter. Så enkelt er det.

Og det er et billig tilbud for sykehusenes sin del. Sykehuset får refusjon fra Staten for hver konsultasjon, uansett om det er lege eller sykepleier som tar imot. Det er personell som skal se på pasienten og de bruker ikke andre ressurser enn seg selv og sin viten. Mange tror at fastlegen gjør det bra nok. Men det er ikke riktig.

Vi ønsker og håper på er en gradvis endring på sikt slik at dette bedrer seg og alle pasienter med hjertesvikt har tilgang på denne typen poliklinikk.

 

Les mer om hjertesvikt