Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Behandler og pasient tester Pust deg bedre-appen
Foto: Rakkar AS / Helse Førde HF

Strever du med slim og åndenød?

Helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som gjennomføres i Helse Førde og der LHL deltar, har utviklet en digital løsning i form av en app som skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd.

Appen Pust Deg Bedre skal sikre en mer effektiv og skånsom egenbehandling.

Mange lungepasienter og særlig dem med kols produserer mye slim de sliter med å få opp. Det kan medføre bakterier i slimet, som igjen kan føre til lungebetennelse. Derfor er det viktig å få opp slimet.

Målet er at lungesyke som strever med slim og åndenød kan få tilpasset et behandlingsopplegg hos fysioterapeut, som de har lett tilgjengelig på sin telefon, der de trenger det, når de trenger det.

Appen sikrer at du som lungesyk kan få en individtilpasset behandlingsplan tilgjengelig på telefonen din til enhver tid. Fysioterapeuten tilpasser pusteteknikker til dine behov og sørger for å gi deg god veiledning i bruk av både pusteteknikker og Pust Deg Bedre.

Pust Deg Bedre tar i bruk 3D-teknologi, og ved hjelp av tekst og animerte menneskemodeller vises grunnleggende pusteteknikker, der målet er å løsne, flytte og fjerne slim.

 

Fysioterapeuter som bruker appen kan øke egen kompetanse ved å få presentert det skriftlige innholdet på eget fagspråk og studere animasjonene. Det vil da være lettere for fysioterapeutene å veilede deg for å sikre at du, som lungesyk, får mer kunnskap og kan fortsette med øvelsene på egenhånd.

Lungesyke er en ekstra utsatt gruppe og koronapandemien har ført til at mange nå har valgt å isolere seg mer i hjemmet. Behandling i primærhelsetjenesten er heller ikke alltid like tilgjengelig på grunn av restriksjonene knyttet til pandemien. Appen og nettsiden vil derfor være til stor hjelp både for pasienten og fysioterapeuten, og vil bidra til at den lungesykes egenbehandling optimaliseres og styrkes.

Les mer

 

App

Pust deg bedre: app for lungesyke

Appen hjelper lungesyke å utføre øvelser som løsner, flytter og fjerner slim. Målet er at du skal bli mer selvstendig og få bedre livskvalitet.

Mange bidragsytere

Både helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som har utviklet appen og prosjektet som har lansert nettsiden www.pustdegbedre.no med tilhørende opplæringsvideoer er støttet av Stiftelsen Dam. I tillegg har Helse Vest bidratt med midler til å utvikle appen.

Spesialfysioterapeut, idéinnehaver og prosjektleder Elin Johnsen har sammen med kollegaer i Helse Førde HF, teknologiselskapet Haptiq, Helse Vest IKT og med brukermedvirkning fra LHL, vært sentrale i utvikling av applikasjonen Pust Deg Bedre. I tillegg har Høgskulen på Vestlandet, LHL og LHL-sykehuset Gardermoen samt fysioterapeuter med høy kompetanse på lungefysioterapi på ulike måter bidratt inn i både utvikling av applikasjonen og nettsiden med tilhørende opplæringsvideoer.

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM