Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Frode Jahren (LHL), Aslaug Drotningsvik (KEFF) og Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen)
Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

Underernæring: Vi tar saken til regjeringen

I 2021 var underernæring knyttet til flere dødsfall enn covid-19, og om lag 114 000 personer i Norge lider av sykdomsrelatert underernæring til enhver tid. Underernæring er et alvorlig, men likevel underprioritert samfunnsproblem som LHL nå løfter opp på regjeringens agenda.

Underernæring medfører en betydelig sykdomsbyrde i Norge, og innebærer at man blir utsatt for uhelse over tid, tap av livskvalitet og tidlig dødsfall. Sykdomsrelatert underernæring har en samlet samfunnskostnad på over 31 milliarder kroner i året, ifølge en analyse fra Menon Economics. Helsetjenestekostnader står for 13,2 milliarder kroner av disse, derav 80 prosent er knyttet til liggedøgn på sykehus.

Underernæring kan i stor grad forebygges. Satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid kan gi enkeltpersoner bedre livskvalitet og sikre enorme samfunnsøkonomiske gevinster. Likevel blir underernæring nevnt kun én gang i regjeringens nye folkehelsemelding. Dette tyder på at tematikken er kraftig underprioritert og at den ikke har inngått som del av regjeringens kostholdsarbeid.

Økende overvekt og fedme vil uten tvil prege utviklingsbildet i kommende tiår, og folkehelsearbeidet må ta tak i dette for å få bukt med ikke-smittsomme sykdommer i samfunnet. Likevel må man jobbe med underernæring, slik at pasienter unngår uhelse og opplever verdige møter med helse- og omsorgstjenestene.

LHL har i dag, sammen med Kreftforeningen og Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF), løftet denne problematikken med regjeringen. Vi møtte statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet, hvor vi understrekte tematikkens alvor og omfang, og fremmet konkrete tiltak for regjeringen.

Foreslår flere tiltak

Vi har flere forslag til tiltak. Vi ønsker blant annet et tydelig fokus på underernæring i regjeringens kommende strategi for tverrsektorielt arbeid på kostholdsområdet. Dette vil sikre en helhetlig tilnærming til utfordringsbildet i kostholdsområdet der alle pasienters rettigheter blir ivaretatt, samtidig som at vi gir et løft for folkehelsen.

Vi forventer at regjeringen etter dagens møte jobber med konkrete tiltak som kan gjennomføres for å redusere sykdomsrelatert underernæring. Det er viktig for den enkelte pasient og for samfunnet.

Logo KEFF  Logo Kreftforeningen   LHL logo