Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mennesker som krysser gaten
Foto: Jacek Dylag, Unsplash

Voksenvaksinering er god folkehelse

Hvert år markeres Verdens vaksinasjonsuke ved slutten av april. Med inspirasjon fra årets tema "Gjør det mulig", retter LHL søkelyset mot det vi mener er en mangelvare i det offentlige helsevesenet – et nasjonalt vaksinasjonsprogram for voksne.

Befolkningen blir stadig eldre parallelt med en dalende fødselsrate. I dag er cirka 19 prosent av befolkningen 65 år eller eldre, men innen utgangen av århundret vil gruppen stå for en tredjedel av befolkningen. Samtidig vil andel nordmenn i yrkesaktiv alder synke.

Stadig flere eldre i befolkningen kombinert med økende levealder betyr at mange vil oppleve kronisk sykdom i løpet av livet. Dette er vanskelig og livsforandrende for pasienter og pårørende, og det er samtidig samfunnsøkonomisk belastende når færre bidrar inn i felleskassen. Da blir det viktigere enn noensinne å satse på forebyggende tiltak som sikrer bærekraft i helsetjenestene.

LHLs oppfordring til regjeringen er enkel – tenk langsiktig og gjør et gratis tilbud om vaksinasjon til hele voksenbefolkningen mulig.

Mari Larsen, generalsekretær LHL
Mari Larsen, generalsekretær LHL

Vaksinering er effektivt og beskytter millioner av mennesker i alle aldre verden rundt. Mens noen vaksiner fra barndommen gir beskyttelse livet ut, må andre friskes opp i voksen alder.

For pasienter som er kronisk syke, er det særlig viktig å forebygge forverring av tilstanden og nye sykdommer. Av hensyn til pasientene, og av hensyn til belastningen på helsetjenesten, må vi nå få på plass et vaksinasjonsprogram, sier Mari Larsen, generalsekretær i LHL.

I dag er det mange barrierer i veien som forsterker sosiale helseforskjeller, fordi pasienter og pårørende selv må fremhente informasjon, holde oversikt over tid, oppsøke vaksinering og betale fra egen lomme.

Å vaksinere befolkningen er like smart som å strø fortauene om vinteren!

Dagens situasjon er belastende for mange. For å sikre at flest mulig har best mulig helse og kan delta i samfunnet livet ut, selv med kronisk sykdom, burde de følges opp livet ut. Derfor burde vaksinasjon av voksne settes inn i system, slik at alle mottar informasjon og aktuelle tilbud gjennom livsløpet. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at barnevaksinasjonsprogrammet har høy oppslutning. Dermed vil et nasjonalt voksenvaksinasjonsprogram for voksne i primærhelsetjenesten vil være en naturlig forlengelse av barnevaksinasjonen, som gir forutsetning for god helse og reduserer ulikhet.

Å gi befolkningen god forebyggende oppfølging hele livet gjennom vaksinering er et godt bidrag til folkehelsen.