Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Bilde av flere barn på rekke
Foto: Shutterstock

Kampen mot tuberkulose

LHL Internasjonal viderefører og videreutvikler LHLs arbeid mot tuberkulose.

Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon

LHL ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). Tuberkulosen var den gang en folkesykdom. På 1940-tallet ble rundt 10 000 nordmenn syke av tuberkulose hvert år.

Problemene pasientene hadde skapte et behov for en organisasjon som kunne kjempe for deres interesser og rettigheter. En av de største utfordringene var å overkomme folks frykt for smitte og den påfølgende utestengingen fra samfunnet.

Bilde av en jente på ca 9 år og en mannlig lege. Hun tar pirque-prøven på armen, det er tydelig at det er vondt.

Foto: Den svenske hjelpeaksjonen for Norge, Svenska Norgehjälpen, organiserte under 2. verdenskrig bl.a. barnebespisning og vaksinasjon av norske barn. Bilde av en jente på ca 9 år og en mannlig lege. Hun tar pirque-prøven på armen, det er tydelig at det er vondt.

THO kjempet fram mange viktige sosialpolitiske saker. De første målene som ble nådd var bedre behandlingstilbud og levekår, arbeids- og trygderettigheter og bygging av en yrkesskole for funksjonshemmede.

Den nære forbindelsen mellom hjerte- og lungesykdom førte til at organisasjonens arbeidsområde ble utvidet. I 1961 skiftet THO derfor navn til Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, LHL, men arbeidet mot tuberkulose ble videreført i både Norge, Asia, Russland og Afrika.

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, og de som rammes får behandling og overlever. Men på verdensbasis, derimot, dør årlig 1,3 millioner mennesker av denne fullt helbredelige sykdommen.

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse

LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) ble opprettet av LHL 1. januar 2013.

LHL Internasjonal har som hovedoppgave å videreføre og videreutvikle LHLs arbeid mot tuberkulose, og arbeider i dag med bekjempelse av tuberkulose i Norge, Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Nepal og Russland.

LHL Internasjonal har som hovedmål å:

  • sikre rett til liv og helse for tuberkuloserammede
  • sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke
  • hindre at tuberkulosesyke blir diskriminert
  • bekjempe tuberkulose og stoppe smittespredningen i samfunnet

LHL Internasjonal i Nepal på 1980-talletFoto: LHL Internasjonal i Nepal på 1980-tallet

Det er en klar sammenheng mellom tuberkulose og fattigdom. I Nepal sender mange bort barna for å beskytte dem mot sykdommen.

De som ikke har tilgang til et balansert kosthold og som har begrenset tilgang til helsetjenester, er de som rammes hardest av tuberkulose.

Sykdommen bidrar også til økt fattigdom fordi tuberkulosesyke ofte ikke er i stand til å jobbe når de er syke, eller de mister jobben på grunn av frykt for smitte og stigmatisering.

Les mer på lhl-internasjonal.no