Hopp direkte til innhold

Grunnelementer

Blant profilens grunnelementer finner du fargepalett med støttefarger og tilleggsfarger, dekorelementer for LHLs profil, typografi (LHLs profilfont) og profilpapir: valg av papir ved trykking av publikasjoner.

Fargepalett

Paletten består av to hovedfarger, syv sekundærfarger og en skiltfarge. Sekundærfargene kan brukes sammen med profilfargene der det er hensiktsmessig å supplere hovedfargene. Skiltfargen skal kun benyttes til innvendige skilt som bakgrunnsfarge eller tekstfarge.

Det er kun fargene i paletten som skal brukes, og alle farger kan brukes i prosenter. Fargene kan også graderes.

Dekorelementer (Adobe Illustrator 9,74 MB)

Dekorelementer til bruk sammen med bilder, typografi og farger. Dekorelementene bør brukes med omhu, slik at de ikke distraherer fra innholdet, men er med å underbygge og/eller fremheve det.

Mønstrene bør brukes i store utsnitt, slik at ikke hele elementet vises. Husk å beholde proposjonene ved skalering av mønstrene.

Typografi

Profilfonten, CamingoDos Pro (bestill her), skal brukes i alle publikasjoner og markedsmateriell.

Støttefonten, Eames (bestill her), skal brukes i begrenset omfang, og i hovedsak i redaksjonell sammenheng etter avtale med LHL.

Unntak: På digitale flater skal Arial erstatte profilfonten. I brev brukes Times New Roman.

Papirkvalitet

LHLs profilpapir er Scandia 2000 White. Alle publikasjoner skal benytte ubestrøket, miljømerket, matt papir av god kvalitet tilsvarende profilpapiret.

Anbefalte papirtykkelser på publikasjoner med omslag er 170 gram og innmat 115 gram (alternativt 130 gram gjennomgående).