Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Se hva pengene går til

Gaver til LHL går til å drive og videreutvikle våre tilbud og vårt arbeid for pasienter og pårørende. Vi støtter også forskning.

Støtte til LHL er et verdifullt bidrag til vårt arbeid. Det gir oss muligheten til å arbeide målrettet og langsiktig for å gi mennesker som er rammet av sykdom - og deres pårørende, en ny mulighet og et bedre liv. Ingen skal stå alene når sykdom rammer.

I 2022 samlet LHL inn totoalt 73 millioner kroner. De innsamlede midlene kommer fra medlemskontingent og ulike typer gaver (fra faste givere, gaver fra privatpersoner og bedrifter, minnegaver og testamentariske gaver). Vi er ydmyke og takknemlige ovenfor alle som tilgodeser LHL med en gave.

Alle gaver går til å drive og videreutvikle tilbudet av forebyggende aktiviteter, opplæring av treningsinstruktører, likepersontjenesten (på telefon og ulike behandlingssteder), kurs, brukermedvirkere, samlinger, pasientombud, forskning - og mye, mye mer. Vi jobber for bedre rettigheter for pasientgruppene og pårørende, vi jobber for å påvirke samfunnet og helsepolitikken.

LHL støtter også forskning. Vi er søkerorganisasjon for Stiftelsen Dam, og vi er involverte i flere prosjekter til enhver tid.

Les mer om LHL og forskning vi er involvert i

 

Totalt innsamlede midler i 2022:

73 millioner kroner

Innsamlede midler brukes til:

  • Lokale og regionale aktiviteter
  • Utvikling og støtte til kurs (likepersonskurs, triminstruktørkurs, organisasjonskurs med flere)
  • Helseopplysningsarbeid
  • Informasjon- og politisk påvirkninsarbeid
  • Organisasjonsarbeid rettet mot LHLs lokallag, medlemsmasse og interessegrupper
  • Rådgivningstjeneste på telefon
  • Likepersonsarbeid på telefon og ulike behandlingssteder
  • Pasientombud (juridiske råd og veiledning)

Dette oppnådde vi sammen i 2023:

Innsats for fastlegeordningen: Vi har jobbet hardt for å øke bevilgningene og kvaliteten på fastlegeordningen, som er avgjørende for pasienter med kroniske hjerte- og lungesykdommer.

Refusjonsordning for oksygenbehandling ved utenlandsreise: Vår påvirkning har ført til at lungesyke nå kan reise til utlandet uten at de selv må legge ut for oksygenbehandling.

Nye hjertesviktmedisiner: Vår påvirkning har ført til godkjennelsen av moderne medisiner som gir håp og bedre livskvalitet til hjertesviktpasienter.

Voksenvaksinasjonsprogram: Vi har vært sterke talspersoner for innføringen av et voksenvaksinasjonsprogram for å beskytte sårbare grupper mot smittsomme sykdommer.

Kols-løftet: Vi har gjennomført en nasjonal kampanje om kols, som bidrar til økt oppmerksomhet om sykdommen og som kan føre til et pakkeforløp for kolspasienter.

Historiske tobakksgrep: Vi har påvirket nasjonale politikere til å gjennomføre de kraftigste innstrammingene i tobakks-politikken siden røykeloven ble innført.

Bli fast giver

Ved å støtte LHL med et fast beløp hver måned gir du et verdifullt bidrag til vårt arbeid.

Bli LHL-venn nå

Gi en gave

Din gave går til arbeidet med å drive og videreutvikle gode tilbud for pasienter og pårørende.

Gi nå

Bli medlem

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem