Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Avtalevilkår LHL-venn

Som LHL-venn støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, afasi, astma og allergi og deres pårørende.

Faste bidrag gir oss muligheten til å arbeide målrettet og langsiktig for å gi mennesker som er rammet av sykdom, en ny mulighet og et bedre liv.

Betalingsmåter

Som LHL-venn kan du gi din støtte på flere måter:

Giro i posten

Brev med giro blir tilsendt hver måned med informasjon om vårt arbeid og hva støtten går til. Utsendelse av giro bestemmes ut i fra betalingshyppighet på avtalen. Beløp på giro vil være det avtalte beløpet gitt ved avtaleinngåelse. Dette kan selvsagt endres. Ubetalte giroer vil ikke bli sendt til inkasso. 

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken din. Faste regninger blir betalt automatisk på selve forfallsdatoen med det beløpet som er avtalt.

AvtaleGiro er enkelt og oversiktlig – og vi sparer porto og administrativt arbeid. Støtter du med AvtaleGiro går en større andel til LHLs arbeid. 

Vipps faste betalinger

Du kan bruke Vipps til å støtte oss fast hver måned. Betalingen skjer automatisk med det beløpet som er avtalt, og til rett tid. I Vipps har du oversikt over faste betalinger og varsling ved trekk.

Angrerett/avslutning av LHL-venn avtale

Du velger selv hvor lenge du vil være LHL-venn og kan avslutte avtalen når som helst. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Endring av LHL-venn avtale

Du kan når som helst endre din avtale. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Personvern

Du skal alltid føle deg trygg og ha tillit til oss. Alle personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lov- og regelverk om personvern. Vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem. Du kan endre dine personopplysninger på Min side.

LHL behandler dine personopplysninger konfidensielt. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i tilknytning til skattelov og regnskapslov og til å fremme vår berettigede interesse i å drive informasjon og innsamling av midler. Behandlingen skjer i henhold til Personvernforordningens artikkel 6, punkt 1 b) og 1 f).

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av innrapportering av skattefradrag til skattemyndighetene (ved gitt samtykke), og ved bistand fra våre samarbeidspartnere. Vi har sikret oss at dine personopplysninger er trygge hos våre underleverandører og samarbeidspartnere gjennom databehandleravtaler. Disse sikrer trygg overføring av data og at de kun benyttes til det oppdraget gjelder, som for eksempel bistand til utsendelse av brev, e-post og SMS, vedlikehold og support av vår giverdatabase, eller å sikre at personopplysningene vi har om våre givere er korrekte.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger og samtykker. Unødvendige opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen.

Les vår personvernerklæring

Reservasjoner og samtykker

Vi kontakter våre givere med informasjon om arbeidet vårt og med forespørsel om støtte. Du bestemmer selv hva slags informasjon og henvendelser du ønsker. Dersom du ønsker å reservere deg mot brev, telefoner, e-post, SMS eller andre former for kontakt, kan du oppdatere dine samtykker på Min side (under Personalia). Eller kontakte medlemsservice, se informasjon nederst på denne siden.

Behandlingsansvarlig

LHL har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysningene. LHL har organisasjonsnummer 940 190 738.

Dette gjelder også LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag og Afasi, begge er interesseorganisasjoner i LHL, og for LHL Førstehjelp. Alle er en del av LHL, med samme organisasjonsnummer.

LHLs medlem- og giverservice

Telefon

Telefon: 22 79 90 00

Åpen hverdager, kl. 8–16

E-post: / Kontaktskjema