Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Vaksiner deg mot influensa!

For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg, og spesielt barn og voksne med enkelte kroniske sykdommer bør ta influensavaksine hvert år.

Rundt 1,6 millioner mennesker i Norge har en større risiko for komplikasjoner av influensa. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg, og spesielt barn og voksne med enkelte kroniske sykdommer bør ta influensavaksine hvert år. 

Husk å vaksinere deg

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør derfor vaksinere deg i god tid for å være best mulig beskyttet, spesielt om du er en del av utvalgte utsatte grupper.

Vaksinen beskytter ikke mot Covid-19.

Har du kronisk lungesykdom anbefaler vi vaksine mot lungebetennelse. Vaksinen tas ca hvert 10. år. Les mer på fhi.no

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40). Se fullstendig liste under. 

Disse gruppene anbefales spesielt influensavaksine

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Hvorfor vaksinere seg?
Influensavaksinen kan beskytte mange av disse. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig.

Hjerte- og karsykdom mer utsatt enn andre
Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Graviditet og influensa
Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Hva beskytter vaksinen mot?
Vaksine mot sesonginfluensa beskytter mot flere ulike typer influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?
Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?
Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke de samme tilsetningsstoffene som pandemivaksinen (Pandemrix). Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvor kan jeg ta influensavaksine?
Spør legen din eller benytt deg av vaksinasjonsdagene i kommunen hvis det arrangeres slike der du bor. Hvilke vaksiner har jeg tatt? Du kan få influensavaksinasjonen registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Ønsker du mer informasjon? Spør gjerne legen din. Se også Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no/influensa

Flere opplysningene finner du på https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

 

6 ofte stilte spørsmål om influensa

 1. Hvordan smitter influensa?
  Influensa smitter ved at man puster inn dråper med influensavirus fra personer som er smittet og som hoster og nyser. Smitte kan også forekommer gjennom direkte kontakt. Det tar vanligvis to dager fra smitte til symptomer og man er selv smittebærer fra dagen før symptomene oppstår og i tre–fem dager etterpå.

 2. Hvilke symptomer er typisk for influensa?
  De vanligste symptomene kommer brått med feber, muskelsmerter, hodepine, slapphet, rennende nese, sår hals og tørrhoste. Varigheten er oftest fra 7–10 dager.

 3. Hvorfor influensavaksine?
  For enkelte kan sesonginfluensa gi alvorlige bivirkninger og er du eller ditt barn i risikogruppen anbefales det å ta influensavaksinene årlig. Den vanligste komplikasjonen er lungebetennelse og forverring av den kroniske grunnsykdommen.

 4. Hvorfor må influensavaksinen tas årlig?
  Influensaviruset endrer seg fra år til år og vaksinen tilpasses endringene. Dessuten vil effekten av vaksinen avta over tid.

 5. Hva beskytter influensavaksinen mot?
  Vaksine mot sesonginfluensa gir beskyttelse mot flere typer influensavirus men den beskytter ikke mot andre typer virus og bakterier som kan gi lignende symptomer.

 6. Hvilke bivirkninger kan influensavaksinen gi?
  Typiske bivirkninger er ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. I tillegg kan man oppleve å få feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Det forekommer sjeldent allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger.

Les mer om sesonginfluensa (fhi.no / Folkehelseinstituttet)